logo
תורה. חינוך. חסידות. עיר שהיא עולם
Get Microsoft Silverlight
כתוב לנו לדף הבית
A-   A+
Skip Navigation Linksבני ברק > פרוטוקולים > וועדת מכרזים
דלג על קישורי ניווט
חוקי עזר
תשלומים
טפסים
פרוטוקולים
טלפונים
טלפונים חיוניים
מידע גאוגרפי
מפת העיר
דרושים
מכרזים
ספר ספקים
הודעות בעינייני תכנון ובניה
בטרם בטיחות ילדים

עיריית בני ברק
רח' ירושלים 58
ת.ד. 2, בני ברק
מיקוד: 511000
טלפון: 03-5776555
מספר ח.פ. 500261003


כל הזכויות שמורות © 2009.
עיריית בני ברק
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה.

וועדת מכרזים 

                                                          סכומי מכרזים מעודכן 04 2015

                                                                                         

פרטי כל ועדת מכרזים מס1  2014 פרטי כל ועדת מכרזים מס2  2014
פרטי כל ועדת מכרזים מס 3  2014 פרטי כל ועדת מכרזים מס 4  2014 פרטי כל ועדת מכרזים מס 5  2014
פרטי כל ועדת מכרזים מס 6  2014 פרטי כל ועדת מכרזים מס 7  2014  פרטי כל ועדת מכרזים מס 8 2014
פרטי כל ועדת מכרזים מס 9 2014 פרטי כל ועדת מכרזים מס  10 2014 פרטי כל ועדת מכרזים מס  11 2014
פרטי כל ועדת מכרזים מס  12 2014 פרטי כל ועדת מכרזים מס 13 פרטי כל ועדת מכרזים מס 14
פרטי כל ועדת מכרזים מס 15  פרטי כל ועדת מכרזים מס 16 פרטי כל ועדת מכרזים מס  17.
פרטי כל ועדת מכרזים מס 18 פרטי כל ועדת מכרזים מס 19. פרטי כל ועדת מכרזים מס  20  
פרטי כל ועדת מכרזים מס 21. פרטי כל ועדת מכרזים מס 22 פרטי כל ועדת מכרזים מס 23
פרטי כל ועדת מכרזים מס 24 פרטי כל ועדת מכרזים מס 25 פרטי כל ועדת מכרזים מס 26
פרטי כל ועדת מכרזים מס 27 פרטי כל ועדת מכרזים מס 28 פרטי כל ועדת מכרזים מס 29  
פרטי כל ועדת מכרזים מס 30 פרטי כל ועדת מכרזים מס 31  פרטי כל ועדת מכרזים מס 32
 פרטי כל ועדת מכרזים מס  33  פרטי כל ועדת  מכרזים מס 34  פרטי כל ועדת מכרזים מס   35
פרטי כל ועדת מכרזים מס 36   פרטי כל ועדת מכרזים מס 37   פרטי  כל ועדת מכרזים מס  38
  פרטי כל ועדת מכרזים מס  39   פרטי  כל ועדת מכרזים מס  40  פרטי כל ועדת מכרזים מס 41

פרטי כל ועדת מכרזים מס 42 

 פרטי כל ועדת מכרזים מס 43 פרטי כל ועדת מכרזים מס  44
פרטי כל ועדת מכרזים מס 45 פרטי כל ועדת מכרזים מס 46 פרטי כל ועדת מכרזים מס 47