logo
תורה. חינוך. חסידות. עיר שהיא עולם
Get Microsoft Silverlight
כתוב לנו לדף הבית
A-   A+
Skip Navigation Linksבני ברק > פרוטוקולים > וועדת מכרזים
דלג על קישורי ניווט
תשלומים
טפסים
חוקי עזר
פרוטוקולים
טלפונים
טלפונים חיוניים
מידע גאוגרפי
מפת העיר
דרושים
מכרזים
ספר ספקים
הודעות בעינייני תכנון ובניה
בטרם בטיחות ילדים

עיריית בני ברק
רח' ירושלים 58
ת.ד. 2, בני ברק
מיקוד: 51100
טלפון: 03-5776555
מספר ח.פ. 500261003


כל הזכויות שמורות © 2009.
עיריית בני ברק
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה.

וועדת מכרזים 

                                                          סכומי מכרזים מעודכן 06 2011

                                                                                         

פרטי-כל ועדת מכרזים מס 1.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 2.pdf  
 פרטי-כל ועדת מכרזים מס4.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים  מס5 .pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס6.pdf
 פרטי-כל ועדת מכרזים מס 7.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 8.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 9.pdf
 פרטי-כל ועדת מכרזים מס 10.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס11.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 12.pdf
 פרטי-כל ועדת מכרזים מס13.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 14.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 15.pdf
 פרטי-כל ועדת מכרזים מס 16.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס17.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 18.pdf
 פרטי-כל ועדת מכרזים מס 19.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 20.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 21.pdf
 פרטי-כל ועדת מכרזים מס 22.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס23 .pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 24.pdf
 פרטי-כל ועדת מכרזים מס 25.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 26.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 27.pdf
 פרטי-כל ועדת מכרזים מס 28.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 29.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 30.pdf
 פרטי-כל ועדת מכרזים מס 31.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 32 .pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 33.pdf
 פרטי כל ועדת מכרזים מס 34.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 35.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 36.pdf
 פרטי-כל ועדת מכרזים מס 37.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 38.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 39.pdf
 פרטי כל ועדת מכרזים מס 40.pdf  פרטי-כל  ועדת מכרזים מס41.pdf פרטי-כל ועדת מכרזים  מס 42.pdf
 פרטי-כל ועדת מכרזים מס 43.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 44.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 45.pdf
 פרטי-כל ועדת מכרזים מס 46.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 47.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 48.pdf
 פרטי-כל ועדת מכרזים מס 49.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 50.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 51.pdf
 פרטי-כל ועדת מכרזים מס 52.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 53.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 54.pdf
 פרטי כל ועדת מכרזים מס 55.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 56.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 57.pdf
 פרטי כל ועדת מכרזים מס 58.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 59.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 60.pdf
 פרטי כל ועדת מכרזים מס 61.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 62.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 63.pdf
פרטי כל ועדת מכרזים מס 63.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 65.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 66.pdf
 פרטי כל ועדת מכרזים מס 67.pdf  פרטי  כל ועדת מכרזים מס 68.pdf  פרטי  כל ועדת מכרזים מס 68.pdf
 פרטי כל ועדת מכרזים מס 69.pdf  פרטי-כל ועדת מכרזים מס 70.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 71.pdf
 פרטי כל ועדת מכרזים מס 72.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 73.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס  74.pdf
 פרטי כל ועדת מכרזים מס 75.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים 76.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 77.pdf
 פרטי כל וועדת מכרזים מס 78.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 79.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 80.pdf
 פרטי כל ועדת מכרזים מס 81.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 82.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 83.pdf
 פרטי כל ועדת מכרזים מס  84.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 85.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 86.pdf
 פרטי כל ועדת מכרזים מס 87 .pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס  88.pdf  פרטי כל ועדת מכרזים מס 89.pdf
פרטי כל ועדת מכרזים מס  90.pdf פרטי כל ועדת מכרזים מס 91.pdf פרטי כל ועדת מכרזים מס 92.pdf
פרטי כל ועדת מכרזים מס 93.pdf פרטי כל ועדת מכרזים מס1  2014 פרטי כל ועדת מכרזים מס2  2014
פרטי כל ועדת מכרזים מס 3  2014 פרטי כל ועדת מכרזים מס 4  2014 פרטי כל ועדת מכרזים מס 5  2014
פרטי כל ועדת מכרזים מס 6  2014 פרטי כל ועדת מכרזים מס 7  2014  פרטי כל ועדת מכרזים מס 8 2014
פרטי כל ועדת מכרזים מס 9 2014 פרטי כל ועדת מכרזים מס  10 2014 פרטי כל ועדת מכרזים מס  11 2014
פרטי כל ועדת מכרזים מס  12 2014 פרטי כל ועדת מכרזים מס 13 פרטי כל ועדת מכרזים מס 14
פרטי כל ועדת מכרזים מס 15  פרטי כל ועדת מכרזים מס 16 פרטי כל ועדת מכרזים מס  17.
פרטי כל ועדת מכרזים מס 18