logo
תורה. חינוך. חסידות. עיר שהיא עולם
Get Microsoft Silverlight
כתוב לנו לדף הבית
A-   A+
Skip Navigation Linksבני ברק > מחלקות > אגף הנדסה
דלג על קישורי ניווט
חוקי עזר
תשלומים
טפסים
פרוטוקולים
טלפונים
טלפונים חיוניים
מידע גאוגרפי
מפת העיר
דרושים
מכרזים
ספר ספקים
הודעות בעינייני תכנון ובניה
בטרם בטיחות ילדים

עיריית בני ברק
רח' ירושלים 58
ת.ד. 2, בני ברק
מיקוד: 511000
טלפון: 03-5776555
מספר ח.פ. 500261003


כל הזכויות שמורות © 2009.
עיריית בני ברק
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה.

אגף ההנדסה 

 

באגף ההנדסה ניתן לקבל מידע ושרות בנושאי תיכנון ובנייה שונים ממחלקות תכנון, רישוי ונכסים., עובדי מח' הרישוי באגף מטפלים בכל הקשור להיתרי בניה מפתיחת הבקשה , טיפול בבקשה עד הוצאת ההיתר והפקת טפסי 4 ותעודות גמר בנייה. 

  

 

 הנחיות מרחביות מאושר ליום 150916

 פטור מהיתר מאושר ליום 060815

 

    

הנחיות למקרים שיש בהם פטור מהיתר

 

                כתובת מייל שאליה שולחים דיווחים על פטור:  ptor@bbm.org.il

                                    טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר -  לשליחה במייל

  

לרשותכם פלייר ובו נוהל בקשת היתר בניה

 

מח' הפקוח באגף מטפלת בנושאי הפיקוח על הבנייה, טיפול בתלונות הקשורות לבנייה, כתבי אישום והריסות מבנים לא חוקים.

מח' השבחה באגף עורכת שומות השבחה כמתבקש בחוק  תכנון ובנייה, המח' מטפלת בכל הקשור לשימושים חורגים וגביית היטלים בהתאם וכן בהעברת זכויות לרישום בטאבו.

במחלקת  נכסים ניתן לקבל מידע על זכויות בתב"ע ומפות טופוגרפיות.

 

האגף נמצא בקומה ב' בבנין העירייה ברח' ירושלים 58 בני-ברק.

שעות קבלת קהל: בימים א',ג' ה' בשעות 10.00-13.00 ובנוסף ביום ג' בשעות 15.30-17.00.

שעות מענה טלפוני: בימים א, ג', ה' בין השעות 8.30-10.00.

להלן כתובות המייל והפקסים של יחידות האגף השונות:

 מס' נתב האגף 5776388.

פקס מחלקתי: 03-5776285.

 

 

לשכת  מהנדס העיר

 

פקס 03-5776578

כתובת דוא"ל:

 

hofman_r@Bbm.org.il

לשכת  מנהל האגף

 

פקס 03-5776124

כתובת דוא"ל

 

Ozeri.maksin.oshrit@Bbm.org.il

מנהלת מחלקת תכנון

 

פקס 03-5776146

כתובת מייל מזכיירות תכנון:                       

kozlovski@Bbm.org.il

כתובת דוא"ל

 

mozes_r@Bbm.org.il

מח' רישוי

 

אדריכל מח' רישוי

כתובת דוא"ל

 

shnider_bb@Bbm.org.il

אדריכל חזות העיר

כתובת דוא"ל:

 

brukental@Bbm.org.il

הנדסאית  מח' רישוי:

כתובת דוא"ל

 

liat_m@bbm.org.il

הנדסאית מח' רישוי:

כתובת דוא"ל:

 

shalva_a@Bbm.org.

 

הנדסאית מח' רישוי:

כתובת דוא"ל:

 

peleg@Bbm.org.il

הנדסאי  מח' רישוי:

כתובת דוא"ל

 

Eyal_s@Bbm.org.il

הנדסאית מח' רישוי

כתובת  דוא"ל

efrat_g@bbm.org.il

הנדסאי מח' רישוי

כתובת  דוא"ל

 

shiff_e@bbm.org.il

 

הנדסאי מח' רישוי

כתובת  דוא"ל

ye@bbm.org.il

 

מדור פתיחת תיקים

  user59@Bbm.org.il  

מדור פרסומים והתנגדויות

            פקס 5776578

Halevi_lea@bbm.org.il     

_______________        

___________________________________________

 מנהל הארכיב

פקס 03-5776408

כתובת דוא"ל

;

 Giat_inon@bbm.org.il

 

 

 

 

מנהלת מח' נכסים

 

 

פקס 03-5776537

כתובת דוא"ל

 

land123@Bbm.org.il

 מנהל מח' השבחה

 

שמאי   המחלקה

 

 

פקס 03-5776504

כתובת דוא"ל:

 

dp@Bbm.org.il

מזכירות מח' הפקוח על הבנייה

 

פקס 03-5776537

כתובת דוא"ל

 

brahch@bbm.org.il

 

גזברות- מדור מיסי בנייה

כתובת דוא"ל

 

ashval@Bbm.org.il

תאום, בקרה ושרות לקוחות

 

פקס 5776150

 

 

 

horoviz_al@Bbm.org.il