הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

סגני ראש העיר

 

שם ​​תפקיד​טלפון​דוא"ל
​הרב חנוך זייברט
​סגן ומ"מ ראש העיר,
מחזיק תיק הנדסה
03-5776551/2​zc@Bbm.org.il
הרב מנחם שפירא​סגן רה"ע
מחזיק תיק כספים
פיקוח ושיטור עירוני​
03-5776564​shapira_m@Bbm.org.il
הרב יהושע מנדל  ​​סגן ראש העיר
מחזיק תיק רווחה
​03-5776259
mandel@Bbm.org.il
הרב אליהו דדון​​סגן ראש העיר
מחזיק תיק חינוך
03-5776117
daon@Bbm.org.il
הרב גדליהו בן שמעון
סגן ראש העיר
מחזיק תיק הנחות

​03-5776117
gbs@Bbm.org.il

סגני ראש העיר