הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

מנכ"ל העירייה

מנכ"ל העירייה הנו תפקיד סטטוטורי. סמכויותיו ותפקידיו נקבעו בחוק.

מנכ"ל העירייה אחראי על ניהול כל אגפי ומחלקות העירייה, על כלל עובדי העירייה, על ניהול מושכל של משאבי העירייה, על מתן שירות איכותי לתושבים ושיפור איכות חיי תושבי העיר תוך התחשבות בצרכי כלל האוכלוסייה.

מנכ"ל העירייה משמש גם כמזכיר העירייה.

 מנכ"ל העירייה אחראי לשורת נושאים:

 • ביצוע מדיניות ראש הרשות ומועצת העיר.
 • ייעוץ לראש הרשות ולמועצת העיר.
 • גיבוש התכנון האסטרטגי ברשות.
 • הנחייה וכיוון תוכניות עבודה שנתיות.
 • הצבת מטרות ויעדים בכל תחומי החיים ברשות והכנת תוכניות רב שנתיות.
 • פיקוח על האגפים והמחלקות באמצעות ראשי המחלקות ותיאום בניהם.
 • פיקוח על עבודת מטה מסודרת.
 • גיבוש תקציב שנתי עם גזבר העירייה ובשיתוף מנהלי המחלקות.
 • קביעת סדרי עדיפות וקדימות בהתאם למדיניות הרשות.
 • אחריות לכל הנושאים הקשורים לישיבות המועצה.
 • גיבוש והובלת תוכניות כוח אדם בהתאם לתקציב הרשות.

 

בעלי תפקידים :

שם​​תפקיד​טלפון​דוא"ל
ליטוב שמואל​מנכ"ל העירייה​ceo@bbm.org.il
​בורשטין רוחמיbr@Bbm.org.il

מנכ"ל העירייה