הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

חברי המועצה, ממלאי מקום וסגני ראש העיר

​​​​​​​​​​​​

  
  
  
  
  
  
הרב חנוך זייברט0504133245, 5776548zc@bbm.org.ilראש העירהתורתית המרכזית -ג5795796
הרב אברהם רובינשטיין0504160610, 5776551/2Rubinshtyn_a@bbm.org.ilמ"מ ראש העירייה, ויו”ר ועדת תכנון ובניה.התורתית המרכזית -ג5776279
הרב מנחם מנדל איזנברג0504199941, 5776280m.eizenberg@bbm.org.ilסגן רה"עהתורתית המרכזית -ג57761547
הרב ישראל משה פרידמן0504177781, 5776112fridman@bbm.org.ilחבר הנהלההתורתית המרכזית -ג5745504
הרב שלמה זכריה קוסטליץ0504141875kostelith_s@bbm.org.ilחבר הנהלההתורתית המרכזית -ג5791145
הרב מיכאל קקון0504141700, 5776193kakon@Bbm.org.ilחבר הנהלההתורתית המרכזית -ג6147504
הרב שמחה ירחמיאל שטיצברג0504112255t5708@bezeqint.netחבר הנהלההתורתית המרכזית -ג6199198
הרב מנחם שפירא0504112678, 5776564shapira_m@Bbm.org.ilסגן רה"עהתורתית המרכזית -ג5776204
הרב עזרא אברהם גרין0527661344S0527661344@gmail.comחבר מועצההתורתית המרכזית -ג15335327259
הרב נתן צבי כהן0548450488Salomon_sarit@bbm.org.ilחבר הנהלההתורתית המרכזית -ג6744408
הרב חיים מאיר לאנגסם0504111898Y-dakiav-bnb-S@kishurim.k12.ilחבר הנהלההתורתית המרכזית -ג6744960
הרב יעקב וירז'בינסקי0522503951Yaakov@maazanit.co.ilחבר מועצההתורתית המרכזית -ג6197130
הרב ישראל הפטקה0533167060v6186175@gmail.comחבר מועצההתורתית המרכזית -ג6186175
הרב שלמה שטרן0525809003Orchot12@gmail.comחבר הנהלההתורתית המרכזית -ג5740596
הרב פרץ אברמוביץ0527145333peretz_a@Bbm.org.ilחבר מועצההתורתית המרכזית -ג025631298
הרב יאיר שוקרון0504166960yair.s.bb@gmail.comחבר מועצההתורתית המרכזית -ג5706769
הרב ישראל אברהם שכטר0527627362Sh171@bezeqint.netחבר הנהלההתורתית המרכזית -ג046336944
הרב אליהו דדון0504160606, 5776526daon@bbm.org.ilסגן רה"עהתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס5776292
הרב דרור בן אפריים0527661026dbe613@gmail.comחבר הנהלההתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס6772929
הרב גדליהו בן שמעון0502578578G0502578578@gmail.comחבר הנהלההתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס5784271
הרב בצלאל נתן, עו"ד0522640950cmktk2@walla.comחבר הנהלההתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס15335749383
הרב יהודה טוויל0527139013Zafrani.af@gmail.comחבר הנהלההתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס7396745
הרב אברהם פרטוש0522209681elkarif_r@bbm.org.ilחבר הנהלההתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס5793524
הרב חיים מנחם רוחמקין050415500ruhamkin@bezeqint.netחבר מועצהבני תורה-עץ15335744067
הרב משה שלום מלאכי0548421640/1mm.bneitora@gmail.comחבר מועצהבני תורה - עץ

​​​

חברי המועצה, ממלאי מקום וסגני ראש העיר