הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

חברי המועצה, ממלאי מקום וסגני ראש העיר

​​​​​​​​​​​​

  
  
  
  
  
  
הרב אברהם רובינשטיין0504160610rubinshtyn_a@Bbm.org.ilראש העיר התורתית המרכזית -ג5776279
הרב חנוך זייברט0504133245, 5776551/2zc@Bbm.org.ilמ"מ וסגן ראש העיר מחזיק תיק הנדסההתורתית המרכזית -ג5776796
הרב ישראל משה פרידמן0504177781, 5776112fridman@bbm.org.ilחבר הנהלההתורתית המרכזית -ג5745504
הרב שלמה זכריה קוסטליץ0504141875kostelith_s@bbm.org.ilחבר הנהלההתורתית המרכזית -ג5791145
הרב מיכאל קקון0504141700, 5776193kakon@Bbm.org.ilחבר הנהלההתורתית המרכזית -ג6147504
הרב שמחה ירחמיאל שטיצברג0504112255t5708@bezeqint.netחבר הנהלההתורתית המרכזית -ג6199198
הרב מנחם שפירא0504112678, 5776564shapira_m@Bbm.org.ilסגן ראש העירהתורתית המרכזית -ג5776204
הרב חיים מאיר לאנגסם0504111898Y-dakiav-bnb-S@kishurim.k12.ilחבר הנהלההתורתית המרכזית -ג6744960
הרב ישראל הפטקה0533167060v6186175@gmail.comחבר מועצההתורתית המרכזית -ג6186175
הרב שלמה שטרן0525809003Orchot12@gmail.comחבר הנהלההתורתית המרכזית -ג5740596
הרב פרץ אברמוביץ0527145333peretz_a@Bbm.org.ilחבר מועצההתורתית המרכזית -ג025631298
הרב ישראל אברהם שכטר0527627362Sh171@bezeqint.netחבר הנהלההתורתית המרכזית -ג046336944
הרב אליהו דדון0504160606, 5776526daon@bbm.org.ilסגן ראש העירהתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס5776292
הרב דרור בן אפריים0527661026dbe613@gmail.comחבר הנהלההתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס6772929
הרב גדליהו בן שמעון0502578578G0502578578@gmail.comסגן ראש העירהתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס5784271
הרב בצלאל נתן, עו"ד0522640950cmktk2@walla.comחבר הנהלההתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס15335749383
הרב יהודה טוויל0527139013Zafrani.af@gmail.comחבר הנהלההתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס7396745
הרב אברהם פרטוש0522209681elkarif_r@bbm.org.ilחבר הנהלההתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס5793524
הרב משה שלום מלאכי0548421640/1mm.bneitora@gmail.comחבר מועצהבני תורה - עץ
הרב יהושע מנדל0527121600mandel@Bbm.org.ilסגן ראש העיר מחזיק תיק רווחההתורתית המרכזית -ג
הרב רפאל אליהו גרינבוים 054-8425797חבר מועצההתורתית המרכזית -ג
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן0523403110חבר מועצההתורתית המרכזית -ג036160742
הרב מאיר סלומון7921866חבר מועצההתורתית המרכזית -ג
הרב יעקב אברהם זכריהו0506839242Yaakov_z@Bbm.org.ilחבר מועצההתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס
הרב ישראל בן ששון05276704070527670407b@gmail.comחבר מועצההתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה -ש"ס6773747
מר יעקב וידר 0546553905kobi611@gmail.comחבר מועצההליכוד
הרב ניר אריאל0502253444חבר מועצה
הרב שמואל יהודה גוטסמן0548425797s.y.369645@gmail.comחבר מועצההתורתית המרכזית -ג
הרב אברהם קאהן05276691340527669134@okmail.co.ilחבר מועצהבני תורה - עץ

​​​

חברי המועצה, ממלאי מקום וסגני ראש העיר