הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

העיר והעירייה

​אלפון בעלי תפק​ידים:​

  
  
  
שיוך למחלקה
  
  
  
אברהם יגאלקב"ט פרדס כ"ץ6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךigala@bbm.org.il
אגמי אביבמנהלת תחום חדשנות6516aviv_a@Bbm.org.il
אדלר אהרוןגיזבר העירייה035776110מנהל כספיםarik_adler@Bbm.org.il035776240
אהרונוב דבורהרכזת עבודת זכאות וחשבות5776352חשבות האגף - אגף שירותים חברתייםaaronov_d@bbm.org.il
אהרוני שרהמזכירת ראש אגף תשתיות ופיתוח035776193aharonei_s@Bbm.org.il 036147504
אולבסקי דודמנהל המחלקה לרישוי עסקים036365374רישוי עסקיםd.olevski@Bbm.org.il
אורלנצ'יק צפורהמנהלת מחלקת תחבורה ובטיחות בדרכים5776301/3תנועה, תחבורה וזהירות בדרכיםzipi_or@bbm.org.il 5776274
אורנשטיין נעמיעו"ס5776417orenshtain_n@Bbm.org.il
איבגי שושימנהלת לשכת מערבלשכות אזוריות - אגף שירותים חברתייםivgi_shoshy@Bbm.org.il
אייזן רותירכזת היחידה להתנדבות5776369התנדבות - אגף שירותים חברתייםayzen_r@bbm.org.il
אייזנשטיין שמואלקניין035709117אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותshmuel_a@Bbm.org.il036147531
אלדד אשורימנהל מחלקת נוער035776221נוער0527653600@bbm.org.il
אלמוג אפיקב"ט זכרון מאיר6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךaefi@bbm.org.il
אנדרייב ולדמירפקיד ארכיב035776179ארכיב הנדסהvladimir_a@Bbm.org.il
אנקווה אורליהנדסאית רישוי5776388מחלקת רישוי בניהorli_a@Bbm.org.il
אסייג שלוההנדסאית רישוי / מידענית035776314מחלקת רישוי בניהshalva_a@Bbm.org.il
אסתר6186090מידע לניצולי שואה - אגף שירותים חברתיים
אקשטיין יחיאלהנדסאי רישוי035776538מחלקת רישוי בניהye@Bbm.org.il
ארונין מאיהרכזת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתיתהיחידיה לעבודה סוציאלית קהילתיתmaya@bbm.org.il
ארלט מויאלמנהלת האגף לשירותים חברתיים, ממונה יישובית לתכנית 3605776572התכנית הלאומית 360; אגף שירותים חברתייםarlet_m@bbm.org.il5776353
ארנד אליהומנהל לשכת סגן רה"ע5776267לשכת סגן ראש העיר - הרב מנחם שפירא erend_e@bbm.org.il
אשול בתיהאחראית תחום אגרות והיטלים (מיסי בניה)035776245אגף תקציבים - גביית מיסי בניה וערבויות; גביית מיסי בניה וערבויותashval@Bbm.org.il
אשכנזי אביבהמזכירת המחלקה המשפטית035776588מחלקה משפטיתavivaa@Bbm.org.il
אשר רויזימזכירת ס. מנהל האגף036170311אגף הכנסות -סגנית הנהלת האגףasher_r@bbm.org.il
בבצ'יק גיטהמנהלת מחלקת תקציב שוטף5776244אגף תקציבים; אגף תקציבים - תקציב העירייהgita_ba@Bbm.org.il
בוקסר מינההנדסאית מחלקת תכנון035776388 שלוחה 3מחלקת תכנון ומידעmina@bbm.org.il
בורובסקי שלמהסגן מנהל אגף תכנון ובקרה7712900מוקד עירוני 106106@bbm.org.il6147555
בורשטין רוחמימנהלת לשכת מנכ"ל03-6365442לשכת מנכ"ל העירייהbr@Bbm.org.il
ביילימחלקת גביה מעסקים 035776224אגף הכנסות -גביה מעסקיםasakim2@bbm.org.il6147572
בלושטיין אברהם מחלקת רישוי עסקים5776299רישוי עסקיםblushtaIn_a@bbm.org.il5776160
בליאצקי אלכסמהנדס אגף תשתיות ופיתוח ומנהל מח' תחזוקה035776332/3כבישים ומדרכות; אגף תשתיות ופיתוח ובינוי מוסדות חינוך וציבורalexb@bbm.org.il035776404
בלך חיהמזכירת מהנדס אגף החינוך03577‎6162‏חינוך - הנדסה ובינויhaya_b@Bbm.org.il
בלק דסימנהלת מחלקת תשלומים קופות ושירותים5776544אגף תקציבים - מכרזים וחוזיםmaagar@bbm.org.il
בן יהודה שרהרכזת היחידה להכשרה מקצועית5776135/7הכשרה מקצועית - אגף שירותים חברתייםsara_by@bbm.org.il
בן עזרא דבורהסגנית מנהלת המחלקה בנושא כח אדם5776305גני ילדיםben-ezra-d@bbm.org.il
בן שבת (גברא) אפרתהנדסאית רישוי035776473מחלקת רישוי בניהefrat_g@Bbm.org.il
בן שלום לאהמקדמת פרוייקטים5776466ben_shalom_l@Bbm.org.il
בן-ציון מריםמזכירת ביטוח5776249ביטוחben-ziun_m@Bbm.org.il
בק חיהמזכירת מחלקת אולמותתרבותbc@Bbm.org.il
ברגמן לאהמזכירת ס. מנהל האגף035776520אגף הכנסות -סגנית הנהלת האגףleahb@bbm.org.il
ברגר גולדימנהלת מדור בקרות פנים וחוץ5776148אגף משאבי אנוש ומנגנוןgoldi@bbm.org.il03-6143253
ברדוגו דודקב"ט שיכון ו'6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךbardugo@bbm.org.il
ברוכי אמירקב"ט מרכז העיר6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךamirb@bbm.org.il
ברונפלד טובימזכירת הלשכה 035776564לשכת סגן ראש העיר - הרב מנחם שפירא tovi_b@bbm.org.il
ברוריהמחלקת גביה מעסקים -ארנונה035776142אגף הכנסות -גביה מעסקיםasakim1@bbm.org.il036147571
ברטלר יהודהמנהל לשכת סגן ראש העיר 036170350לשכת סגן ראש העיר - הרב יהושע מנדלbretler@bbm.org.il
ברנשטיין אהרןהנדסאי רישוי036365486מחלקת רישוי בניהbernstein@Bbm.org.il
ברנשטיין חיהמדור מלווים | שיבוץ | דיווח נוכחות5776139chb@bbm.org.il6143214
גברא בת אלמזכירת מח' משפחתונים037707330משפחתונים - אגף לשירותים חברתייםgavrab@bbm.org.il6143274
גולדברג רבקהמזכירת מחלקה5709117אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותgr@Bbm.org.il6147532
גולדווסר אלקהמזכירה5776394משפטית - מחלקת גבייה גזרי דין וברירות משפטelka_gold@Bbm.org.il
גולדפינגר שושנהמבקרת העיריה5776508מבקרת העירייהmevaker@bbm.org.il5776498
גולדשטין לאהמזכירה5776248אגף תקציביםlea.g@bbm.org.il
גורדון מליחשבת אגף חינוך5776359/385חשבות האגף - חינוךgordon_m@bbm.org.il
גורי שלמהיו"ר וועד העובדים5776201ועד עובדי העירייהvaad@Bbm.org.il
גיאת ינוןמנהל מחלקת ארכיב הנדסה035776388ארכיב הנדסהgiat_inon@bbm.org.il035776408
גיאת נוריתמזכירת אגף ביטחון ושירותי חירום036157619אגף ביטחון ושירותי חירוםnurit_g@bbm.org.il
גילרנטר נחמיעו"ס משפחהgilernter_n@Bbm.org.il
גינזבורג דבורהמנהלת מחלקת נתונים ובקרה03-6365386אגף משאבי אנוש ומנגנוןdvora_gin@bbm.org.il
גלבוע יפעתמנהלת מרכז הורים - ילדים בגיל הרך037707391מרכז הורים ילדים - גיל הרך - אגף שירותים חברתייםyifatg@bbm.org.il037707308
גלבר יהודהמנהל אגף שירותים מונצפאלייםgelber@bbm.org.il6147506
גלינסקי רבקהסגנית מנהלת מחלקת הרישוי57776388 מחלקת רישוי בניהuser59@bbm.org.il
גרז שירהמזכירת הלשכה035776564לשכת סגן ראש העיר - הרב מנחם שפירא shira@bbm.org.il
גרינוולד הדסמנהלת מרכז עוצמה ומיצוי זכויות 035709193מרכז עוצמהhadasg@Bbm.org.il
גרינולד משהמנהל לשכת סגן ראש העיר 035776267לשכת סגן ראש העיר - הרב מנחם שפירא mgrin@bbm.org.il
גרליץ יוסףמנהל הקשיבה מרכז יעוץ והכוונה5776493מרכז הקשיבה בנים - אגף שירותים חברתייםgerlitz_y@bbm.org.il6147560
גרנטשטין משהרו"ח וסגן מנהל אגף חוזים ומכרזים6365377אגף תקציבים - מכרזים וחוזיםmoshe_gr@bbm.org.il
דדון שמואלסגן מנהל אגף החינוך ואחראי מחלקת רישוי ובטיחות מוס"ח035776325אגף החינוךdadon_s@bbm.org.il
דובלין רפימנהל מחלקת חינוך ממלכתי5776586ממלכתי וממ"דdoblin_r@Bbm.org.il
דוד אסתראחראית מידענים035776247מחלקת רישוי בניהdavid_ester@bbm.org.il
דוידוביץ שריס. מנהלת אגף משאבי אנוש5776269אגף משאבי אנוש ומנגנוןsarad@Bbm.org.il6147547
דויטש מלכיס. מנהלת מח' לועדות סטטוטוריות בחנ"מ ובינוי מוסדות חינוך5776597חינוך מיוחדDeu_m@bbm.org.il
דינר גיטימזכירת אגף תשתיות ופיתוח035776290אגף תשתיות ופיתוח ובינוי מוסדות חינוך וציבורdiner_g@Bbm.org.il
דרנגר ישראלראש מטה מ"מ וסגן ראש העיר5776545 roshgold_s@Bbm.org.il5776279
הופמן ראכימזכירת מהנדס העיר5776579לשכת מהנדס העירhofman_r@Bbm.org.il
הורביץ עטרהמנהלת מח' תאום ובקרה ושרות לקוחות035776388 שלוחה 8מחלקת תיאום ובקרה ושירות לקוחותhoroviz_a@bbm.org.il035776150
הינמן ישראלמנהל פרויקטים עירוניים - לשכת מנכ"ל העירייהhinman_i@Bbm.org.il 
הלוי לאהס. מנ' מח' רישוי - פרסומים והתנגדויות5776307 מחלקת רישוי בניהhalevi_lea@bbm.org.il
הלר ציפורה מנהלת מחלקת נוכחות5776232אגף משאבי אנוש ומנגנוןzipora_h@Bbm.org.il6147567
הס דינהמנהלת מדור תנאי שירות5776236אגף משאבי אנוש ומנגנוןhess-d@bbm.org.il6147587
הרב אברהם פרטושחבר הנהלהelkarif_r@bbm.org.il5793524
הרב אברהם רובינשטייןראש העיר 035776548לשכת ראש העירmayor@bbm.org.il5776279
הרב אליהו גרינבאוםחבר מועצהeligrin@Bbm.org.il
הרב אליהו דדוןסגן ראש העיר5776117סגני ראש העירdaon@bbm.org.il5776292
הרב בצלאל נתן, עו"דחבר הנהלהcmktk2@walla.com15335749383
הרב גדליהו בן שמעוןסגן ראש העיר מחזיק תיק הנחות​03-5776117סגני ראש העירG0502578578@gmail.com5784271
הרב הגר אריהנציב תלונות הציבור5776547מחלקת תלונות הציבורhager_a@bbm.org.il5776103
הרב חיים מאיר לאנגסםחבר הנהלהY-dakiav-bnb-S@kishurim.k12.il6744960
הרב חנוך זייברטמ"מ וסגן ראש העיר מחזיק תיק הנדסה5776154, 5776551/2סגני ראש העירzc@Bbm.org.il5776796
הרב יהושע מנדלסגן ראש העיר מחזיק תיק רווחה035776280סגני ראש העירmandel@Bbm.org.il
הרב יעקב אברהם זכריהוחבר מועצה5776117Yaakov_z@Bbm.org.il
הרב ישראל בן ששוןחבר מועצה0527670407@Bbm.org.il6773747
הרב ישראל הפטקהחבר מועצהv6186175@gmail.com6186175
הרב ישראל משה פרידמןחבר הנהלה5776112fridman@bbm.org.il5745504
הרב מאיר סלומוןחבר מועצהSalmunmax015@gmail.com
הרב מיכאל אלמליח חבר מועצה69531@gmail.com
הרב מיכאל קקוןחבר הנהלה5776193kakon@Bbm.org.il6147504
הרב מנחם שפיראסגן ראש העיר5776564סגני ראש העירshapira_m@Bbm.org.il5776204
הרב משה שלום מלאכיחבר מועצהmm.bneitora@gmail.com
הרב ניר אריאלחבר מועצהarielnir@gmail.com
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרןחבר מועצה036160742
הרב פרץ אברמוביץחבר מועצהperetz_a@Bbm.org.il025631298
הרב שלמה זכריה קוסטליץ חבר הנהלהkostelith_s@bbm.org.il5791145
הרב שלמה שטרןחבר הנהלהOrchot12@gmail.com5740596
הרב שמואל יהודה גוטסמןחבר מועצהgotesmansh@Bbm.org.il
הרב שמחה ירחמיאל שטיצברגחבר הנהלהt5708@bezeqint.net6199198
הרב שמעון רוט (שימי)חבר מועצה
הרשקוביץ צבימנהל טיפול משאבי אנוש - עובדי החברה הכלכלית5771710החברה הכלכלית-משאבי אנושhershyno1@Bbm.org.il5771744
ווגל חנהמתאמת עירונית למניעת התמכרויות5776374vogel_h@Bbm.org.il
וולמן חייםמנהל רכזי נוער5796571נוערvolman_h@Bbm.org.il
ויג שרהמנהלת מדור5776328תאום עבודות תשתית ואישורי משטרהsari_vaig@Bbm.org.il
ויזמן שרהמזכירה ראשית5771710החברה הכלכליתsarav@bbm.org.il
וייס רחלמדור מסלולים | בקשות מש' החינוך | חברות הסעה5776139rachelv@bbm.org.il6147506
וינברגר אברהם חשב האגף6170353חשבות האגף - אגף שירותים חברתייםamw@Bbm.org.il
וינברגר רחלמנהלת מחלקת נוכחות והעדרויות מוס"ח5776569אגף משאבי אנוש ומנגנוןrachel_v@bbm.org.il6147552
וינרב אפרתמזכירת וועד העובדים5776312ועד עובדי העירייהVainrv_e@Bbm.org.il
ויסלובסקי מרדכימנהל מחלקת איכות הסביבה6170352מחלקת איכות הסביבהvislovski_m@bbm.org.il6147550
ויסקוף מלכיעובדת זכאות5776496vayskopf_m@Bbm.org.il
וירז'בינסקי ורדהמנהלת מל"ח פס"ח6157618מל"ח פס"ח מיד"ןvardav@Bbm.org.il
ולדר חייםמנהל חינוכימרכז לילד ולמשפחהvalder@bbm.org.il
ולדר יפימזכירת מהנדס תשתיות ופיתוח5776333כבישים ומדרכותvalder_y@Bbm.org.il
וסרשטיין אלקהאחות מרכזת חולים כרוניים וקשישים לשכת הבריאות ת"א5634876בריאות הציבור
ועקנין יחיאלמנהל מחלקת ש.י.ל.שירות ייעוץ לאזרחvaaknin_y@bbm.org.il
וקסברג משהקב"ט לב העיר6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךwaksberg@bbm.org.il
ורטהיימר חנימזכירת הלשכה035776259לשכת סגן ראש העיר - הרב יהושע מנדלchaniv@Bbm.org.il
זוסמן תמרtamarz@Bbm.org.il7707398
זיגבוים יונהאחות מפקחת ראשית (לשכת הבריאות ת"א)6194632בריאות הציבור6197514
זידנברג אלישבעמזכירה5776552elisheva_z@Bbm.org.il5776154
זיידמן חנוךמנהל אגף תשתיות ופיתוח ובינוי מוסדות ציבור5776290אגף תשתיות ופיתוח ובינוי מוסדות חינוך וציבורzaidman@bbm.org.il5776404
זילברברג חדוהמנהלת מחלקת שומה5777484אגף ההכנסות - שומהShuma1@bbm.org.il 
זילברמן גילהמנהלת מח' שרות מוס"ח נגישות, מיזוג ובקרה03636‎5361‏zilbe_g@Bbm.org.il
חג'בי אביטלמזכירה5776170hagbi_avital@Bbm.org.il
חי שלמהאחראי בטיחות5776316אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותshlomo_ha@Bbm.org.il
חן תומרמנהל מחלקת תרבות הדיור5776292tomer@Bbm.org.il
טיירי עמריראש צוות קבסי"ם - בנים5776360ביקור סדירamram_t@bbm.org.il
טרופ נחמימזכירהבריאות הציבורtrup_n@Bbm.org.il
טרי אורלימנהלת קבסי"ם5776670ביקור סדירuser859@Bbm.org.il
יברוב יהודיתמזכירת מנהל אגף חינוך5776584אגף החינוךyabrov@bbm.org.il
יגודיוב מיכלמנהלת מחלקת נוכחות והעדרויות מוס"ח5776293אגף משאבי אנוש ומנגנוןmichal_y@bbm.org.il6147553
יהודה ארהןמנהל יחידת אכיפה6157608מחלקת שיטור עירוני
יונה יצחקמנהל מחלקת הביטחון וקב"טי מוסדות חינוךאבטחת מוסדות חינוךyonay@bbm.org.il6157630
יוסף שרהתחום אחריות : אבחונים7707304מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתייםsara.yosef@bbm.org.il
יעבץ מריםסגנית מנהל מחלקת אישורים לטאבו5776317היטל השבחהyavetz_m@Bbm.org.il
יפה שרהמזכירה Sara_y@Bbm.org.il6147550
ירוביץ עדירכזת רישוי תעשיות036175358מחלקת איכות הסביבהYrovitz_a@bbm.org.il
ישפה עינתמנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי7707316שירות פסיכולוגי חינוכיeinaty@bbm.org.il6160701
כהן איתןמנהל הנה"ח ראשי5776255eitanc@Bbm.org.il
כהן אלוןקב"ט רמת אלחנן6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךalon@bbm.org.il
כהן דודמנהל מדור מבנים מסוכנים ובטיחות5776311מדור מבנים מסוכנים ובטיחותdavidco@bbm.org.il5776362
כהן דינהמזכירהאגף תברואה ופיקוחuser42@Bbm.org.il
כהן חוהמזכירת מחלקת רישוי עסקים03-5776123רישוי עסקיםchc@Bbm.org.il 
כהן מירימזכירת סגן מנהל אגף החינוך, בטיחות ורישוי מוס"ח עירוניים5776392אגף החינוךcohev_miri@bbm.org.il
כהן צדק שמואלמהנדס אגף החינוך5776164חינוך - הנדסה ובינויshmuel_c_z@Bbm.org.il5776382
כהן ראובןמנהל תחום רישוי עסקים03-5776575רישוי עסקיםreuven_k@Bbm.org.il  
כהן תהילהמזכירת מח' רישוי בניה5776388מחלקת רישוי בניהtehila_k@Bbm.org.il
כף אברהםאחראי דואר5776499avrami-k@Bbm.org.il6147520
כץ חנימנהלת המוקד העירוני03-7712900מוקד עירוני 106chani_k@Bbm.org.il
לב מלכהמנהלת מחלקת חופש המידע5776446מחלקת חופש המידע; נגישות עירוניתm.lev@bbm.org.il5776172
לביא אלעדבטיחות מוסדות חינוך5776583חינוך - הנדסה ובינויlavi_e@bbm.org.il5776149
לבל שרהמזכירה בכירה לשכת רה"ע5776551sara@Bbm.org.il5776154
לוביץ דנהמנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי 035776511dana_l@Bbm.org.il
לוי יהודהמשנה למנהל אגף החינוך5776156  שלוחה 8אגף החינוך; משנה למנהל האגףlevij@Bbm.org.il5776356
לוי ניצהאחראית פרוייקטים ומיצוי מידע6157606מחלקת שיטור עירוני
לוי נירהמזכירה במחלקה משפטית5776570Levi_n@Bbm.org.il
לוי סיגלמנהלת מחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות5776529 ,5776400מחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות - אגף שירותים חברתייםsigal_levy@bbm.org.il
לוי רחלהנדסאית רישוי5776167מחלקת רישוי בניה050415@Bbm.org.il
לוין חיהמזכירה5776534לשכת הדוברdoverbb@Bbm.org.il5776281
לוסטיג הניהעו"ס מדריכת ראש צוות5776420loostig_h@Bbm.org.il
ליבמן אלימנהל בקרת רכב03-6365469אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותelil@Bbm.org.il6147531
לידר יצחקlider_y@Bbm.org.il
ליזרוביץ שרהמזכירת מחלקת תרבותתרבותsl@Bbm.org.il
ליטוב שמואלמנכ"ל העירייהלשכת מנכ"ל העירייהceo@bbm.org.il
לייזר ישראלסגן מנהל אגף תשתיות ופיתוח ומנהל חזות העיר6170312חזות העירly@bbm.org.il6147524
ליכטיג גדליהחשב050-4160828אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותgidi@Bbm.org.il6147532
ליכטמן ברכהמערכות מידע5776365lichtman_b@Bbm.org.il
לנדאו ציפורהמח' נכסים5776320land123@Bbm.org.il
לניאדו דבורהמנהלת בימ"ש6180992משפטית - מחלקת גבייה גזרי דין וברירות משפטldvora@bbm.org.il5776394
לפידות חיהמנהלת מדור פרישה וגמלאות 5775345אגף משאבי אנוש ומנגנוןlapidot_h@Bbm.org.il6143254
לרנר שושנהמשנה למנהל אגף תקציבים5776163 אגף תקציביםlerners@bbm.org.il
לרר תמרמתאמת אפשריבריא035776458בריאות הציבורLerer_t@bbm.org.il
מוזס רותסגנית מהנדס העיר035776388 שלוחה 3מחלקת תכנון ומידע; אגף הנדסהmozes_r@bbm.org.il
מוקד 106106moked@bbm.org.il
מור מסינגר תמימזכירת סגן גזבר5776577mort@Bbm.org.il5776273
מורגנשטרן יהודהמ"מ מנכ"ל חברה הכלכלית5771700החברה הכלכליתyehudam@Bbm.org.il
מורד שושמזכירת אגף 036157608אגף פיקוח ואכיפה עירוניתshosh_m@Bbm.org.il
מושקוביץ אסתראחראית חינוך משלים5776358חינוך משליםeti_moshkovitz@Bbm.org.il
מזרחי נעמימנהלת מחלקת גיוס ומיון 5776233אגף משאבי אנוש ומנגנוןmizrachi@Bbm.org.il6147547
מחלוף אהרוןסגן מנהל אגף תשתיות ופיתוח, חשמל ומאור, וממונה אנרגיה, 5776522, 5776304חשמל ומאור amh@Bbm.org.il5776310
מיכלגביה מעסקים - ארנונה03-5776251אגף הכנסות -גביה מעסקיםasakim5@bbm.org.il6147575
מילר חייםהנדסאי 036365431נכסיםmiler_c@Bbm.org.il
מירון מלכהמנהלת לשכת מהנדס העיר5776388, לשכת מהנדס העירmironm@Bbm.org.il5776578
מירימחלקת גביה מעסקים - ארנונה03-5776223אגף הכנסות -גביה מעסקיםasakim4@bbm.org.il6147574
מישייב צביתברואן מוסמך ובודק תכניות03-5776378רישוי עסקיםtsvi@bbm.org.il  
מלכא שלמהמנהל אגף פיקוח אכיפה עירונית6157638אגף פיקוח ואכיפה עירונית6157612
מלכימחלקת גביה מעסקים- ארנונה5776251אגף הכנסות -גביה מעסקיםisaharof_m@bbm.org.il
מנקדי ישיקצין רכב5776670ishai@Bbm.org.il
מעוףיעוץ וליווי ליזמים1700707767מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתיים
מעטוף ליאתהנדסאית רישוי5776178מחלקת רישוי בניהliat_m@bbm.org.il
מר יעקב וידר חבר מועצהkobi611@gmail.com
מרגליות בילהמפקחת0404115307מקוואות
מרואני צעירה, ד"רמתכננת סביבתית6170356מחלקת איכות הסביבהtseira@Bbm.org.il
משמור דוריתמנהלת מחלקת נוכחות והעדרויות מוס"ח5776528אגף משאבי אנוש ומנגנוןmashmur_d@Bbm.org.il6147566
מתן דסימנהלת מרכז דיגיטלי035703263מרכז דיגיטליbnei-brak@sysnet-digitali.co.il
נאה חיהסגנית מנהלת מחלקת גני ילדים5776151, 5776174גני ילדיםnaee@bbm.org.il6147518
נאמן הדסהמנהלת אינטק5776386אינטק - מיון ואבחוןneman_h@bbm.org.il
נבון חוה מנהלת מחלקת ילד ונוער5776334מחלקת ילד ונוער - אגף שירותים חברתייםnavon_h@Bbm.org.il
נבנצאל דודמנהל מחסני חירום 6180979מחסני חירום
נוגלבלט חייםמנהל אגף הביטחון שירותי החירום ומפקד זק"א6157633זק"א; אגף ביטחון ושירותי חירוםuser500@Bbm.org.il6147540
נחום גדאחראי ביטוח5776183, 5776249ביטוחgad_n@Bbm.org.il
נחמני אורלימזכירת המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה5776447ביקור סדירorli_na@bbm.org.il
נחשון רותמנהלת לשכת מערב 5776413לשכות אזוריות - אגף שירותים חברתיים; אינטק - מיון ואבחוןnachson_r@bbm.org.il5776138
ניימן יעקבס. מנהל מחסן5709117אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותynaiman@Bbm.org.il6147531
נעמן איילתעובדת סוציאלית משפחהnaman_a@Bbm.org.il
נתנאל נחוםמנהל אגף תברואה5776170 אגף תברואה ופיקוחnati_n@bbm.org.il5776489
סבן משהקב"ט צפון העיר6157620/1/2/3/4מקלטים; אבטחת מוסדות חינוךsaban@bbm.org.il
סגל ורהרכזת היחידה לקליטת עליה5776235קליטת עלייה - אגף שירותים חברתייםsegal_v@bbm.org.il
סגל מנדימנהלת מחלקת מקוואות0504132825מקוואותmendi@bbm.org.il
סולר שלומיתעו"ס רכזת תחום מוגבלות שכלית התפתחותית03577‎6390‏soler_sh@Bbm.org.il
סטל יוסףמנהל מחלקת גני ילדים5776373גני ילדיםstal_y@bbm.org.il
סיאני מיריס. מנהלת המחלקה לתיאום ואדמינסטרציה077-9215956אגף משאבי אנוש ומנגנוןmiris@bbm.org.il5776265
סיטקוב ישירכז אכיפה036170357מחלקת איכות הסביבהisi@Bbm.org.il
סילמן גדליהמנהל לשכת ראש העיר035776542לשכת ראש העירsilmang@Bbm.org.il
סלחג'י כהן דודאחראי בטיחות מבנים5776311יחידת מיגון ואבטחהdavidco@Bbm.org.il
סלמון שריתמנהלת מח' תאום הטיפול בפניות הציבור035776111לשכת ראש העירsalomon_sarit@bbm.org.il03-6147515
סעדיה איילמנהל במחלקת רישוי5776486מחלקת רישוי בניהeyal_s@bbm.org.il
ספרא יהונתןמנהל אגף החינוך5776584אגף החינוךsafraj@Bbm.org.il6147508
עדי הודיהמנהלת מחלקת גבייה גזרי דין וברירות משפט5771729משפטית - מחלקת גבייה גזרי דין וברירות משפטhodaya@bbm.org.il5771743
עו"ד אריאל יונגריועמ"ש לתכנון ובניה5776514מחלקה משפטית; תכנון ובניה; יועץ משפטי לועדה המקומית לתכנון ולבניהyunger_ar@bbm.org.il5776202
עו"ד חנה מלכאעו"ד לתכנון ובניה035776388 שלוחה 6מחלקה משפטית; תכנון ובניהmalka_h@bbm.org.il
עו"ד יהודה ליבוביץמנהל המחלקה המשפטית5776588מחלקה משפטיתleboj@bbm.org.il
עו"ד יהושע דהאןתובע עירוני חוקי עוזר ורישוי עסקים6161096התביעה העירוניתshua@Bbm.org.il6162053
עו"ד מוטולה יעלס. מנהלת אגף הכנסות, תכנון ובקרה yael_mot@bbm.org.il
עו"ד ענת בן זאב התובעת העירונית בענייני תכנון ובניה036365455 תכנון ובניהanat_bz@Bbm.org.il
עו"ד שלמה פרנקלעורך דין5776570 ,5776405מחלקה משפטיתfrenkels@bbm.org.il5776283
עוזרי מקסין אושריתמזכירת מנהל האגף5776568אגף הנדסה; מחלקת רישוי בניהmaksinoshrit@Bbm.org.il
עזרא רוניתמדור שירות ופניות ציבור אגף החינוך035776161ezra_r@Bbm.org.il
עמר דודמנהל אגף הנדסה035776388 שלוחה 7 אגף הנדסהamard@Bbm.org.il6147539, 5776124
עקרי דליהמזכירת הלשכה5776579לשכת מהנדס העירdaliaa@Bbm.org.il
פדר אברהםמנהל מחלקת נוער וצעירים והתכנית הלאומית לצעירים בסיכון – יתד035776416avifeder@Bbm.org.il03-6170337
פוזננסקי צבימנהל מחלקת גנים, נוף ונטיעות‎5798180‏גנים נוף ונטיעותHindi_n@bbm.org.il 5798180
פוטש עלקיעוזרת למנהל מרכז7707301מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתייםep@bbm.org.il
פולק מיכלמנהלת מחלקה ורכזת בכירהאגף החינוךmp@bbm.org.il
פיגה בתיפרויקטורית חינוך סביבתי וכללי036170352מחלקת איכות הסביבהFiga_b@bbm.org.il
פיגנבוים רחלמזכירת מחלקת חינוך ממלכתי5776585ממלכתי וממ"דrachel_fa@Bbm.org.il6147521
פייפל דוריתמנהלת מרכז שט"י6198813/4מרכז שט"י - שירות טיפולים ייחודייםfeifel@bbm.org.il5704389
פינקל דודרמ"ט לשכת ראש העיר​035776126לשכת ראש העירfinkeld@Bbm.org.il
פינקלשטיין מאירהשמאי העירוני035776108היטל השבחה; אגף הנדסהMe@bbm.org.il
פלג לאהמנהלת מחלקת רישוי035776309מחלקת רישוי בניהpeleg@bbm.org.il
פלקוביץ רבקהרכזת תוכנית משפחה משחקת5776181rivka-f@bbm.org.il
פרויליך רחלמנהלת משפחתונים037707331משפחתונים - אגף לשירותים חברתייםfroilich_r@Bbm.org.il
פרוכטר רחלמנהלת מחלקת גביה מעסקים- ארנונהאגף הכנסות -גביה מעסקיםrachel_fr@bbm.org.il6147570
פרוכטר רחלמזכירת אגף משאבי אנוש03-5776234אגף משאבי אנוש ומנגנוןrachel_d@Bbm.org.il
פריד דודעובד סוציאלי משפחה5776218fried_d@Bbm.org.il
פרידמן ישראל035776147israel-f@bbm.org.il
פרידמן פנינהרכזת חוק סיעוד5776563/409חוק סיעוד (קשישים) - אגף שירותים חברתייםfridman_pn@bbm.org.il
פרידמן רחלמנהלת מחלקת תיאום ובקרה5776561תיאום ובקרה - אגף תשתיות ופיתוחfridr@Bbm.org.il5776404
פרידמן שמוליקקב"ט קרית הרצוג6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךshmulik@bbm.org.il
פריימן יצחקיועץ ראש העיר לענייני חינוך, רווחה וקהילה035776116לשכת ראש העיר; מחלקת קהילות וצעיריםf7900@bbm.org.il
פריינד חיהמנהלת מחלקת נוכחות והעדרויות מוס"ח5776239אגף משאבי אנוש ומנגנוןhaya_fr@bbm.org.il6147566
פרנקנטהל ישראלחשב אגף תשתיות ופיתוחחשבות האגף - תשתיות ופיתוחif@bbm.org.il03-6143235
פשדנובק מריםמזכירה5776301תנועה, תחבורה וזהירות בדרכיםmiryamp@Bbm.org.il
צבאג בלהמנהלת לשכת מזרח לשכות אזוריות - אגף שירותים חברתייםzb@Bbm.org.il
צבאג רבקהמנהלת מחלקה בהשבחה והנדסאית5776109, 5776388 היטל השבחהzabag_r@bbm.org.il5776504
צברי אוריהמנהל פארק החיפארק החיu.tz@Bbm.org.il
צברי מלר יפעתעובדת סוציאלית משפחהzabari_yfat@Bbm.org.il
צור אוריתחשבות5776350חשבות האגף - אגף שירותים חברתייםOrit_z@Bbm.org.il
ציטרינבוים רחלמזכירה מ"מ וסגן רה"ע035776552rachel_z@Bbm.org.il
ציכטינגר רינהעו"ד, סגנית מנהלת האגף לשירותים חברתיים5776182אגף שירותים חברתייםzichtenger_rina@bbm.org.il
צימט יוסףעוזר מ"מ וסגן ראש העיר6170306 zimet_y@bbm.org.il5795796
צכמייסטר תהילהעובדת סוציאלית משפחה5776429Tehila_ts@Bbm.org.il
צ'צ'יק מרים‎7485‏03636miri_z@Bbm.org.il5776295
קוזלובסקי יהודיתמזכירת מחלקת תכנון ומידע5776388מחלקת תכנון ומידעkozlovski@bbm.org.il
קולנברג נעמהמנהלת היחידה לטיפול בהתמכרויות5776454, 5776452מחלקה לטיפול בהתמכרויות - אגף שירותים חברתייםnahama@bbm.org.il
קורין עופרקב"ט מערב העיר0533101241אבטחת מוסדות חינוךkorin@bbm.org.il
קוריץ אליהומנהל מחלקת בריאות הציבור5776258בריאות הציבורkoritz_e@Bbm.org.il6197514
קורלנסקי אשראחראי מיחשוב - הנדסה035776443ka@Bbm.org.il
קורלנסקי ראובןמנהל אולמות - תרבות5776562תרבותkor@bbm.org.il5776285
קורנגוט יוסףאחראי אבטחת מידע5776131jk@bbm.org.il
קורניצר חנימזכירת התובע העירוני6161096התביעה העירוניתuser251@Bbm.org.il
קורש מימיאחות מרכזת תחום אם וילד (בשיתוף לשכת הבריאות ת"א)6194632בריאות הציבור6197514
קטינא מלכהמזכירה7707300מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתייםmk@bbm.org.il
קינן אסתרראש תחום חינוך סביבתי035776278מחלקת איכות הסביבהKeynan_e@bbm.org.il
קניג צבי (הרשי)מנהל מחלקת הסעות5776118הסעות תלמידיםkenig@Bbm.org.il
קניג צביהמנהלת לשכת צפון 5776461kenig_z@bbm.org.il5776120
קצואר מלכהמדור תשלומים | החזרים | פניות הציבור5776368K_malka@bbm.org.il6147542
קרביץ רותימדור הסעות רווחה | בדיקת זכאות אגף הרווחה 5776532kravize_r@bbm.org.il5776356
קרשנר יהודהקידום נוער6165477קידום נוערkershner@Bbm.org.il
קשאני ענתמזכירה03-6297224חשמל ומאור kashani_a@Bbm.org.il
קשטן ישראלמהנדס העיר035776388 שלוחה 7 אגף הנדסה; לשכת מהנדס העירisraelk@Bbm.org.il
קשש שמעוןמנהל המחלקה לילדים ולנוער בסיכון5776353התכנית הלאומית 360shimi@bbm.org.il6147514
רבקיגביה מעסקים - ארנונה035776225אגף הכנסות -גביה מעסקיםasakim3@bbm.org.il6147573
רובין בלהמנהלת חינוך מיוחד5776366 /398חינוך מיוחדrubin_b@Bbm.org.il5776559
רובינשטיין יוסף סגן מנהל אגף הנדסה ורשם נכסי העירייה5776326נכסיםyosir@bbm.org.il
רובינשטיין רבקהמנהלת מחלקת שילוט ופרסום5771720פרסום ושילוטpirsum@bbm.org.il5771721
רוזן אריהמערכות מידעar@Bbm.org.il
רוזן יעקבמנהל אגף תרבות6170342תרבותsl@Bbm.org.il6147565
רוזן רייזי‎6365362‏נכסיםrozenr@Bbm.org.il
רוזנברגר חנהאחראית תלמידי חוץ5776375, 5776503חשבות האגף - חינוךhana_roz@Bbm.org.il
רוזנפלד מלכימזכירה6170310חזות העירrozenfeld_m@Bbm.org.il6147524
רוזנשטיין לאהמנהלת מחלקת תקציבי פיתוח5776246אגף תקציבים -יזום ופתוח; אגף תקציביםroz_l@bbm.org.il
רוזנשטרוך אהובהמזכירת שירות פסיכולוגי7707315שירות פסיכולוגי חינוכיsph@bbm.org.il
רוט גדעוןמנהל אגף רכש ולוגיסטיקה5776389אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותuser22@Bbm.org.il6147530
רוטבלט חנהאחראית רשיונות בתי ספר5776186חשבות האגף - חינוךrotblat_hani@Bbm.org.il
רוטנברג מירימנהלת תחום מיחשוב ובקרה6170321מיחשוב ובקרה - אגף שירותים חברתייםmiri_r@bbm.org.il
רושצקי שרהאגף הכנסות -סגנית הנהלת האגףroshezk@bbm.org.il
רייך חיהמנהלת רשות החניה העירונית5771700רשות החניה העירוניתpark@bbm.org.il5771701
רמות עיינהרכזת חוק סיעוד5776563/409חוק סיעוד (קשישים) - אגף שירותים חברתייםaayana_r@bbm.org.il
רס"ר יוסי הגראחראי על מתנדבים המאורגנים בבסיסי הפעלה הפזורים באזורי העיר השונים ופועלים, בעיקר, בלילות ובסיורים ביום.5780216משמר אזרחי6160438
שדה אסףקב"ט רמת אלחנן6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךkabat@bbm.org.il
שוורץ דבמערכות מידע5776539dov@Bbm.org.il
שוורץ שמעוןתחום אחריות : קשרי קהילות ומעסיקים7707305מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתייםshtz@bbm.org.il
שוימר רחלרכזת נגישות תרבותיתמחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות - אגף שירותים חברתייםsr@Bbm.org.il
שורץ יפהעו"ס נערות וצעירות 035776422shwartz_y@Bbm.org.il
שחור מיכלעו"ס מדריכת ראש צוות5776419shahor_m@Bbm.org.il
שטיינהרט בנימיןמנהל מחלקת שומת מוסדות5776210אגף הכנסות -שומת מוסדות ציבורbinyamin@bbm.org.il6147513
שטיינר יעקבסגן גיזבר5776577סגן גזברshtainerj@Bbm.org.il5776273
שטיינרייך מאיר מנהל אגף מכרזים וחוזים035776191אגף תקציבים; אגף תקציבים - מכרזים וחוזיםsmeir@bbm.org.il036147585
שטראוס ביילימזכירת אגף השבחה03-6365458היטל השבחהshtraus_b@Bbm.org.il
שטרוך חיהיחידה להכשרה מקצועיתהכשרה מקצועית - אגף שירותים חברתייםShtorch_Haya@Bbm.org.il
שטרן דודתחום אחריות : קשרי מעסיקים7707340מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתייםdst@bbm.org.il
שטרנבוך ציפימזכירת המחלקה חינוך מיוחד5776366חינוך מיוחדshternbuch_tz@bbm.org.il6147528
שיבר מאירסגן מנהל אגף משאבי אנוש5776376אגף משאבי אנוש ומנגנוןmshiber@bbm.org.il6147547
שיטרית אסתרמזכירת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית5776357היחידיה לעבודה סוציאלית קהילתיתshitrit_ester@bbm.org.il
שיינפלד מטימנהלת מחלקת נוכחות עובדי חוץ ודת5776145אגף משאבי אנוש ומנגנוןshainfeld_m@Bbm.org.il6147567
שימל ריקימזכירת הגזבר, ומנהלת המח' לרווחת העובד5776556מנהל כספים; רווחת העובדshimelr@Bbm.org.il
שיף אלימלךהנדסאי רישוי / מידען036157601מחלקת רישוי בניהshiff_e@bbm.org.il
שכטר דודמנהל מרכז הכוון תעסוקתי7707307מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתייםds@bbm.org.il
שכטר לאהמנהלת אגף משאבי אנוש5776238אגף משאבי אנוש ומנגנוןleas@Bbm.org.il5776265
שלנג אורלימנהלת מרכז לילד ולמשפחה6775129מרכז לילד ולמשפחהorli_shlang@bbm.org.il6775196
שם טוב אפרתמזכירה5776203אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותste@bbm.org.il5776316
שניידר בצלאלאדריכל העיר035776157מחלקת רישוי בניהshnider_bb@bbm.org.il
שניידר דבורהמנהלת בית המשפט5776394sdvora@Bbm.org.il
שניידרמן מריםתברואנית מוסמכת ובודקת תכניות03-6365375רישוי עסקיםshnayderman@Bbm.org.il  
שפיר רחלמזכירה5776304חשמל ומאור rachel_sh2@bbm.org.il
שפר אסתימזכירה035776545מחלקת קהילות וצעירים​shafere@Bbm.org.il
שצ'דרוביצקי חיה רכזת הכשרה7707332מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתייםchsh@bbm.org.il
שקדי נחמיה5776606shkedi@Bbm.org.il
שרביט יהודיתמנהלת היחידה לטיפול באזרחים ותיקים5776495 ,5776412sharvit_y@bbm.org.il
שרמר רחלמנהלת אגף תקציבים5776243אגף תקציביםschremer_r@Bbm.org.il6147509
תרועה רפאלקב"ט מוסדות חינוך אחר הצהריים6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךtrua@bbm.org.il

​​​​

העיר והעירייה