הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

העיר והעירייה

​אלפון בעלי תפק​ידים:​

  
  
  
שיוך למחלקה
  
  
  
אבגי שושימנהלת יחידת ילד ונוער5776554 ,5776334יחידת ילד ונוערivgi_shoshy@bbm.org.il
אברהם יגאלקב"ט פרדס כ"ץ6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךigala@bbm.org.il
אדלר אהרוןגיזבר העירייה5776110מנהל כספיםarik_adler@Bbm.org.il5776240
אהרונוב דבורהמנהלת תחום זכאות5776352חשבות האגף - אגף שירותים חברתייםaaronov_d@bbm.org.il
אורלנצ'יק צפורהמנהלת מחלקת תחבורה ובטיחות בדרכים5776301/3תנועה, תחבורה וזהירות בדרכיםzipi_or@bbm.org.il 5776274
אייזן צביעוזר מ"מ ראש העיר5776119zvi@Bbm.org.il
אייזן רותירכזת היחידה להתנדבות5776369התנדבות - אגף שירותים חברתייםayzen_r@bbm.org.il
אייזנשטיין שמואלקניין5709117אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותshmuel_a@Bbm.org.il6147531
אלדד אשורימנהל מחלקת נוער5776221נוער0527653600@bbm.org.il
אלמוג אפיקב"ט זכרון מאיר6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךaefi@bbm.org.il
אנקווה אורלימזכירת אגף הנדסה5776388מחלקת רישוי בניהorli_a@Bbm.org.il
אסייג שלוההנדסאית רישוי / מידענית5776314מחלקת רישוי בניהshalva_a@Bbm.org.il
אסתר6186090מידע לניצולי שואה - אגף שירותים חברתיים
אקשטיין יחיאלהנדסאי רישוי5776538מחלקת רישוי בניהye@Bbm.org.il
ארונין מאיהרכזת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתיתהיחידיה לעבודה סוציאלית קהילתיתmaya@bbm.org.il
ארלט מויאלמנהלת האגף לשירותים חברתיים, ממונה יישובית לתכנית 3605776572התכנית הלאומית 360; אגף שירותים חברתייםarlet_m@bbm.org.il5776353
ארנד אליהומנהל לשכת סגן רה"ע5776267erend_e@bbm.org.il
אשול בתיהאחראית תחום אגרות והיטלים5776245אגף תקציבים - גביית אגרות והיטלים; גביית אגרות והיטליםashval@Bbm.org.il
אשכנזי אביבהמזכירת המחלקה המשפטית5776588מחלקה משפטיתavivaa@Bbm.org.il
בבצ'יק גיטהמנהלת מחלקת תקציב שוטף5776244אגף תקציבים; אגף תקציבים - תקציב העירייהgita_ba@Bbm.org.il
בוקסר מינההנדסאית מחלקת תכנון5776319מחלקת תכנון ומידעmina@bbm.org.il
בורובסקי שלמהמנהל המוקד העירוני7712900מוקד עירוני 106106@bbm.org.il6147555
ביילימחלקת גביה מעסקים- ארנונה5776224אגף הכנסות -גביה מעסקיםhelfgot_b@bbm.org.il
בלושטיין אברהםמנהל מחלקת רישוי עסקיםרישוי עסקיםblushtain_a@bbm.org.il5776160
בליאצקי אלכסמהנדס אגף תשתיות ופיתוח ומנהל מח' תחזוקה5776332/3כבישים ומדרכות; אגף תשתיות ופיתוח ובינוי מוסדות חינוך וציבורalexb@bbm.org.il5776404
בלק דסימנהלת מחלקת תשלומים קופות ושירותים5776544אגף תקציבים - מכרזים וחוזיםmaagar@bbm.org.il
בן יהודה שרהרכזת היחידה להכשרה מקצועית5776135/7הכשרה מקצועית - אגף שירותים חברתייםsara_by@bbm.org.il
בן עזרא דבורהסגנית מנהלת המחלקה בנושא כח אדם5776305גני ילדיםben-ezra-d@bbm.org.il
בן-ציון מריםמזכירת ביטוח5776249ביטוחben-ziun_m@Bbm.org.il
ברגמן לאהמזכירת האגף5776234אגף משאבי אנוש ומנגנוןleahb@bbm.org.il6147529
ברגר גולדימנהלת מדור בקרות פנים וחוץ5776148אגף משאבי אנוש ומנגנוןgoldi@bbm.org.il03-6143253
ברדוגו דודקב"ט שיכון ו'6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךbardugo@bbm.org.il
ברוכי אמירקב"ט מרכז העיר6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךamirb@bbm.org.il
ברוקנטל מרדכיאדריכל רישוי5776308מחלקת רישוי בניהbrukental@bbm.org.il
ברוריהמחלקת גביה מעסקים- ארנונה5776142אגף הכנסות -גביה מעסקיםaedel_b@bbm.org.il
גברא אפרתהנדסאית רישוי5776473מחלקת רישוי בניהefrat_g@Bbm.org.il
גולדברג רבקהמזכירת מחלקה5709117אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותgr@Bbm.org.il6147532
גולדווסר אלקהמזכירה5776394משפטית - מחלקת גבייה גזרי דין וברירות משפטelka_gold@Bbm.org.il
גולדפינגר שושנהמבקרת העיריה5776508מבקרת העירייהmevaker@bbm.org.il5776498
גולדשטין לאהמזכירה5776248אגף תקציביםlea.g@bbm.org.il
גורדון מליחשבת אגף חינוך5776359/385חשבות האגף - חינוךgordon_m@bbm.org.il
גורי שלמהיו"ר וועד העובדים5776201ועד עובדי העירייהvaad@Bbm.org.il
גיאת ינוןמנהל מחלקת ארכיב הנדסה5776388 ארכיב; אגף הנדסהgiat_inon@bbm.org.il5776408
גיאת נוריתמזכירת אגף ביטחון ושירותי חירום6157619אגף ביטחון ושירותי חירוםnurit_g@bbm.org.il
גינזבורג דבורהמנהלת מחלקת נתונים ובקרהאגף משאבי אנוש ומנגנוןdvora_gin@bbm.org.il
גלבוע יפעתמנהלת מרכז הורים - ילדים בגיל הרך7707391מרכז הורים ילדים - גיל הרך - אגף שירותים חברתייםyifatg@bbm.org.il7707308
גלבר יהודהאחראי הסעים5776118אגף החינוךgelber@bbm.org.il6147506
גלינסקי רבקהסגנית מנהלת מחלקת הרישוי57776388 מחלקת רישוי בניהuser59@bbm.org.il
דובלין רפימנהל מחלקת חינוך ממלכתי5776586ממלכתי וממ"דdoblin_r@Bbm.org.il
דוד אסתראחראית מידענים5776247מחלקת רישוי בניהdavid_ester@bbm.org.il
דוידוביץ שריס. מנהלת אגף משאבי אנוש5776269אגף משאבי אנוש ומנגנוןsarad@Bbm.org.il6147547
דינר גיטימזכירת אגף תשתיות ופיתוח5776290diner_g@Bbm.org.il
דרנגר ישראלראש מטה ראש העיר5776545 לשכת ראש העירroshgold_s@Bbm.org.il5776279
הופמן ראכימזכירת מהנדס העיר5776579לשכת מהנדס העירhofman_r@Bbm.org.il
הורביץ עטרהמנהלת מח' תאום ובקרה ושרות לקוחות5776513מחלקת תיאום ובקרה ושירות לקוחותhoroviz_a@bbm.org.il5776150
הלוי לאהס. מנ' מח' רישוי - פרסומים והתנגדויות5776388 מחלקת רישוי בניהhalevi_lea@bbm.org.il
הלר ציפורה מנהלת מחלקת נוכחות5776232אגף משאבי אנוש ומנגנוןzipora_h@Bbm.org.il6147567
הס דינהמנהלת מדור תנאי שירות5776236אגף משאבי אנוש ומנגנוןhess-d@bbm.org.il6147587
הרב אברהם פרטושחבר הנהלהelkarif_r@bbm.org.il5793524
הרב אברהם רובינשטייןמ"מ ראש העירייה, ויו”ר ועדת תכנון ובניה.5776154, 5776551/2אגף הנדסהRubinshtyn_a@bbm.org.il5776279
הרב אליהו דדוןסגן רה"ע5776526daon@bbm.org.il5776292
הרב אריה הגרנציב תלונות הציבור5776547מחלקת תלונות הציבורhager_a@bbm.org.il5776103
הרב בצלאל נתן, עו"דחבר הנהלהcmktk2@walla.com15335749383
הרב גדליהו בן שמעוןחבר הנהלהG0502578578@gmail.com5784271
הרב דרור בן אפרייםחבר הנהלהdbe613@gmail.com6772929
הרב חיים מאיר לאנגסםחבר הנהלהY-dakiav-bnb-S@kishurim.k12.il6744960
הרב חיים מנחם רוחמקיןחבר מועצהruhamkin@bezeqint.net15335744067
הרב חנוך זייברטראש העיר5776548zc@bbm.org.il5795796
הרב יאיר שוקרוןחבר מועצהyair.s.bb@gmail.com5706769
הרב יהודה טווילחבר הנהלהZafrani.af@gmail.com7396745
הרב יוסף גרליץמנהל הקשיבה מרכז יעוץ והכוונה5776291 מרכז הקשיבה בנים - אגף שירותים חברתייםgerlitz_y@bbm.org.il6147560
הרב יעקב וירז'בינסקיחבר מועצהYaakov@maazanit.co.il6197130
הרב ישראל אברהם שכטרחבר הנהלהSh171@bezeqint.net046336944
הרב ישראל הפטקהחבר מועצהv6186175@gmail.com6186175
הרב ישראל משה פרידמןחבר הנהלה5776112fridman@bbm.org.il5745504
הרב מיכאל קקוןחבר הנהלה5776193kakon@Bbm.org.il6147504
הרב מנחם מנדל איזנברגסגן רה"ע5776280m.eizenberg@bbm.org.il57761547
הרב מנחם שפיראסגן רה"ע5776564shapira_m@Bbm.org.il5776204
הרב משה שלום מלאכיחבר מועצהmm.bneitora@gmail.com
הרב נתן צבי כהןחבר הנהלהSalomon_sarit@bbm.org.il6744408
הרב עזרא אברהם גריןחבר מועצהS0527661344@gmail.com15335327259
הרב פרץ אברמוביץחבר מועצהperetz_a@Bbm.org.il025631298
הרב שלמה זכריה קוסטליץחבר הנהלהkostelith_s@bbm.org.il5791145
הרב שלמה שטרןחבר הנהלהOrchot12@gmail.com5740596
הרב שמחה ירחמיאל שטיצברגחבר הנהלהt5708@bezeqint.net6199198
הרשקוביץ צבימנהל טיפול משאבי אנוש - עובדי החברה הכלכלית5771710החברה הכלכלית-משאבי אנושhershyn01@bbm.org.il5771744
וולמן חייםמנהל רכזי נוער5796571נוערvolman_h@Bbm.org.il
ויג שרה5776328תאום עבודות תשתית ואישורי משטרהsari_vaig@Bbm.org.il
ויזמן שרהמזכירה ראשית5771710החברה הכלכליתsarav@bbm.org.il
וייס משהמנהל מחלקת גביה ממגורים- ארנונה5776207 אגף הכנסות -גביה ממגוריםuser41@bbm.org.il5776211
וינברגר אברהם חשב האגף6170353חשבות האגף - אגף שירותים חברתייםamw@Bbm.org.il
וינברגר רחלמנהלת מחלקת נוכחות והעדרויות מוס"ח5776569אגף משאבי אנוש ומנגנוןrachel_v@bbm.org.il6147552
וינרב אפרתמזכירת וועד העובדים5776312ועד עובדי העירייהVainrv_e@Bbm.org.il
ויסלובסקי מרדכימנהל מחלקת איכות הסביבה6170352מחלקת איכות הסביבהvislovski_m@bbm.org.il6147550
וירז'בינסקי ורדהמנהלת מל"ח פס"ח6157618מל"ח פס"ח מיד"ןusea501@bbm.org.il
ולדר חייםמנהל חינוכימרכז לילד ולמשפחהvalder@bbm.org.il
ולדר יפימזכירת מהנדס תשתיות ופיתוח5776333כבישים ומדרכותvalder_y@Bbm.org.il
וסרשטיין אלקהאחות מרכזת חולים כרוניים וקשישים לשכת הבריאות ת"א5634876בריאות הציבור
ועקנין יחיאלמנהל מחלקת ש.י.ל.שירות ייעוץ לאזרחvaaknin_y@bbm.org.il
וקסברג משהקב"ט לב העיר6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךwaksberg@bbm.org.il
זוסמן תמרמנהלת מדור הגיל הרך - משפחתונים7707330משפחתונים - אגף לשירותים חברתייםtamarz@Bbm.org.il7707398
זיגבוים יונהאחות מפקחת ראשית (לשכת הבריאות ת"א)6194632בריאות הציבור6197514
זידנברג אלישבעמזכירה5776552elisheva_z@Bbm.org.il5776154
זיידמן חנוךמנהל אגף תשתיות ופיתוח ובינוי מוסדות ציבור5776290אגף תשתיות ופיתוח ובינוי מוסדות חינוך וציבורzaidman@bbm.org.il5776404
זילברברג חדוהמנהלת מחלקת שומה5777484אגף ההכנסות - שומהShumw1@bbm.org.il
חג'בי אביטלמזכירה5776170hagbi_avital@Bbm.org.il
חדד יוסימנהל המחלקה6157638מחלקת שיטור עירוני
חי שלמהאחראי בטיחות5776316אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותshlomo_ha@Bbm.org.il
חן ענבלמנהלת מרכז להב"ה5703263מרכז להב"הinbal.ha@lehava.gov.il5703266
חן תומרמנהל מחלקת תרבות הדיור5776292tomer@Bbm.org.il
טיירי עמריראש צוות קבסי"ם - בנים5776360ביקור סדירamram_t@bbm.org.il
טננבוים אברהםדובר ומזכיר העיריה5776533מזכיר העירייה ודוברהabraham_t@Bbm.org.il5776281
טרופ נחמימזכירת תביעה עירונית לתכנון ובניה5776514מחלקה משפטית; התביעה העירונית; תכנון ובניהtrup_n@Bbm.org.il
טרי אורלימנהלת קבסי"ם5776670ביקור סדירuser859@Bbm.org.il
יברוב יהודיתמזכירת מנהל אגף חינוך5776584אגף החינוךyabrov@bbm.org.il
יגאל גואטה
יגודיוב מיכלמנהלת מחלקת נוכחות והעדרויות מוס"ח5776293אגף משאבי אנוש ומנגנוןmichal_y@bbm.org.il6147553
יהודה ארהןמנהל יחידת אכיפה6157638מחלקת שיטור עירוני
יונה יצחקמנהל מחלקת הביטחון וקב"טי מוסדות חינוך6157616אבטחת מוסדות חינוךyonay@bbm.org.il6157630
יוסף שרהתחום אחריות : אבחונים7707304מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתייםsara.yosef@bbm.org.il
יעבץ מריםסגנית מנהל מחלקת אישורים לטאבו5775315היטל השבחהyavetz_m@Bbm.org.il
יעקב זכריהוראש לשכת סגן רה"ע5776325yaakov_z@bbm.org.il
יפה שרהמזכירה אחראית6170352מחלקת איכות הסביבהSara_y@Bbm.org.il6147550
ישפה עינתמנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי5776156 שלוחה 7שירות פסיכולוגי חינוכיeinaty@bbm.org.il6160701
כהן איתןמנהל5776255eitanc@Bbm.org.il
כהן אלוןקב"ט רמת אלחנן6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךalon@bbm.org.il
כהן דודמנהל מדור מבנים מסוכנים ובטיחות5776311מדור מבנים מסוכנים ובטיחותdavidco@bbm.org.il5776362
כהן צדק שמואלמהנדס אגף החינוך5776164חינוך - הנדסה ובינויshmuel_c_z@Bbm.org.il5776382
כף אברהםאחראי דואר5776499avrami-k@Bbm.org.il6147520
כץ חנימנהלת המוקד העירוני03-7712900מוקד עירוני 106chani_k@Bbm.org.il
לב מלכהמנהלת מחלקת חופש המידע5776446מחלקת חופש המידע; נגישות עירוניתm.lev@bbm.org.il5776172
לביא אלעדבטיחות מוסדות חינוך5776583חינוך - הנדסה ובינויlavi_e@bbm.org.il5776149
לבל שרהמזכירה5776551sara@Bbm.org.il5776154
לוי יהודהמשנה למנהל אגף החינוך5776156  שלוחה 8אגף החינוך; משנה למנהל האגףlevij@Bbm.org.il5776356
לוי ניצהאחראית פרוייקטים ומיצוי מידעיחידת מיגון ואבטחה; מחלקת שיטור עירוני
לוי נירהמזכירה במחלקה משפטית5776570Levi_n@Bbm.org.il
לוי סיגלמנהלת מחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות5776529 ,5776400מחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות - אגף שירותים חברתייםsigal_levy@bbm.org.il
לוי רחלהנדסאית רישוי5776167מחלקת רישוי בניה050415@Bbm.org.il
לוין חיהמזכירה5776534מזכיר העירייה ודוברהdoverbb@Bbm.org.il5776281
ליבמן אלימנהל המחסן5709117אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותelil@Bbm.org.il6147531
לייזר ישראלסגן מנהל אגף תשתיות ופיתוח ומנהל חזות העיר6170312חזות העירly@bbm.org.il6147524
ליכטיג גדליהחשב050-4160828אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותgidi@Bbm.org.il6147532
לנדאו ציפורהמנהלת מח' נכסים5776320נכסיםland123@Bbm.org.il
לניאדו דבורהמנהלת בימ"ש6180992משפטית - מחלקת גבייה גזרי דין וברירות משפטldvora@bbm.org.il5776394
לפידות חיהמנהלת מדור פרישה וגמלאות 5775345אגף משאבי אנוש ומנגנוןlapidot_h@Bbm.org.il6143254
לרנר שושנהמשנה למנהל אגף תקציבים5776163 אגף תקציביםlerners@bbm.org.il
מוזס רותסגנית מהנדס העיר5776388מחלקת תכנון ומידע; אגף הנדסהmozes_r@bbm.org.il
מוטולה יעלמזכירה5776304חשמל ומאור yael_mot@bbm.org.il5776310
מוקד106moked@bbm.org.il
מור מסינגר תמימזכירת סגן גזבר5776577mort@Bbm.org.il5776273
מורד שושמזכירת אגף 6157638אגף פיקוח ואכיפה עירוניתshosh_m@Bbm.org.il
מושקוביץ אסתראחראית חינוך משלים5776358חינוך משליםeti_moshkovitz@Bbm.org.il
מזרחי נעמימנהלת מחלקת גיוס ומיון 5776233אגף משאבי אנוש ומנגנוןmizrachi@Bbm.org.il6147547
מחלוף אהרוןסגן מנהל אגף תשתיות ופיתוח, חשמל ומאור, וממונה אנרגיה, 5776522, 5776304חשמל ומאור amh@Bbm.org.il5776310
מירון מלכהמנהלת לשכת מהנדס העיר5776388, לשכת מהנדס העירmironm@Bbm.org.il5776578
מירימחלקת גביה מעסקים- ארנונה5776223אגף הכנסות -גביה מעסקיםyoskovitz_m@bbm.org.il
מלכא שלמהמנהל אגף פיקוח אכיפה עירונית6157638אגף פיקוח ואכיפה עירונית6157612
מלכימחלקת גביה מעסקים- ארנונה5776251אגף הכנסות -גביה מעסקיםisaharof_m@bbm.org.il
מנקדי ישיקצין רכב5776670ishai@Bbm.org.il
מעוףיעוץ וליווי ליזמים1700707767מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתיים
מעטוף ליאתהנדסאית רישוי5776178מחלקת רישוי בניהliat_m@bbm.org.il
מרגליות בילהמפקחת0404115307מקוואות
מרואני צעירהמתכננת סביבתית6170356tseira@Bbm.org.il
משמור דוריתמנהלת מחלקת נוכחות והעדרויות מוס"ח5776528אגף משאבי אנוש ומנגנוןmashmur_d@Bbm.org.il6147566
נאה חיהסגנית מנהלת מחלקת גני ילדים5776151, 5776174גני ילדיםnaee@bbm.org.il6147518
נאמן הדסהמנהלת אינטק5776386אינטק - מיון ואבחוןneman_h@bbm.org.il
נבון חוהמנהלת מרכז עוצמה5709113מרכז עוצמהnavon_h@bbm.org.il
נבנצאל דוד6180979מחסני חירום
נוגלבלט חייםמפקד זק"א6157633זק"א; אגף ביטחון ושירותי חירוםuser500@Bbm.org.il6147540
נחום גדאחראי ביטוח5776183, 5776249ביטוחgad_n@Bbm.org.il
נחמני אורלימזכירת המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה5776447ביקור סדירorli_na@bbm.org.il
נחשון רותמנהלת לשכת מערב 5776413לשכות אזוריות - אגף שירותים חברתיים; אינטק - מיון ואבחוןnachson_r@bbm.org.il5776138
ניימן יעקבס. מנהל מחסן5709117אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותynaiman@Bbm.org.il6147531
נתנאל נחוםמנהל אגף תברואה5776170 אגף תברואהnati_n@bbm.org.il5776489
סבן משהקב"ט צפון העיר6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוך; מקלטיםsaban@bbm.org.il
סגל ורהרכזת היחידה לקליטת עליה5776235קליטת עלייה - אגף שירותים חברתייםsegal_v@bbm.org.il
סגל מנדימנהלת מחלקת מקוואות0504132825מקוואותmendi@bbm.org.il
סטל יוסףמנהל מחלקת גני ילדיםגני ילדיםstal_y@bbm.org.il
סיאני מיריס. מנהלת המחלקה לתיאום ואדמינסטרציה077-9215956אגף משאבי אנוש ומנגנוןmiris@bbm.org.il5776265
סלחג'י כהן דודאחראי בטיחות מבנים5776311יחידת מיגון ואבטחהdavidco@Bbm.org.il
סעדיה איילמנהל במחלקת רישוי5776486מחלקת רישוי בניהeyal_s@bbm.org.il
ספרא יהונתןמנהל אגף החינוך5776584אגף החינוךsafraj@Bbm.org.il6147508
עדי הודיהמנהלת מחלקת גבייה גזרי דין וברירות משפט5771729משפטית - מחלקת גבייה גזרי דין וברירות משפטhodaya@bbm.org.il5771743
עו"ד אריאל יונגריועמ"ש לתכנון ובניה5776514מחלקה משפטית; תכנון ובניה; יועץ משפטי לועדה המקומית לתכנון ולבניהyunger_ar@bbm.org.il5776202
עו"ד חנה מלכאעו"ד לתכנון ובניה5776514מחלקה משפטית; תכנון ובניה
עו"ד יהודה ליבוביץמנהל המחלקה המשפטית5776588מחלקה משפטיתleboj@bbm.org.il
עו"ד יהושע דהאןתובע עירוני חוקי עוזר ורישוי עסקים6161096התביעה העירוניתshua@Bbm.org.il6162053
עו"ד שלמה פרנקלעורך דין5776570 ,5776405מחלקה משפטיתfrenkels@bbm.org.il5776283
עוזרי מקסין אושריתמזכירת מנהל האגף5776568אגף הנדסהOzeri.maksin.oshrit@Bbm.org.il
עמר דודמנהל אגף הנדסה5776574, 5776388 שלוחה 7אגף הנדסהamard@Bbm.org.il6147539, 5776124
עקרי דליהמזכירת השלכה5776579לשכת מהנדס העירdaliaa@Bbm.org.il
פוזננסקי צבימנהל מחלקת גנים, נוף ונטיעות5776104גנים נוף ונטיעותHindi_n@bbm.org.il 5798180
פוטש עלקיעוזרת למנהל מרכז7707301מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתייםep@bbm.org.il
פולק מיכלמנהלת מחלקת נוכחות והעדרויות מוס"ח ודיגטציה6175348אגף משאבי אנוש ומנגנוןpolak_m@Bbm.org.il6147588
פיגנבוים רחלמזכירת מחלקת חינוך ממלכתי5776585ממלכתי וממ"דrachel_fa@Bbm.org.il6147521
פייפל דוריתמנהלת מרכז שט"י6198813/4מרכז שט"י - שירות טיפולים ייחודייםfeifel@bbm.org.il5704389
פינקלשטיין מאירשמאי מקרקעין5776388היטל השבחה; אגף הנדסהfinkelshtain_m@bbm.org.il
פיק אסתרמנהלת אגף הכנסות, תכנון ובקרה5776116לשכת ראש העיר; אגף הכנסותpic_ester@Bbm.org.il
פלג לאהמנהלת מחלקת רישוימחלקת רישוי בניהpeleg@bbm.org.il
פרוכטר רחלמנהלת מחלקת גביה מעסקים- ארנונהאגף הכנסות -גביה מעסקיםrachel_fr@bbm.org.il5776252
פרידמן פנינהרכזת חוק סיעוד5776563/409חוק סיעוד (קשישים) - אגף שירותים חברתייםfridman_pn@bbm.org.il
פרידמן רחלמנהלת מחלקה לתיאום ובקרה5776561תיאום ובקרה - אגף תשתיות ופיתוחfridr@Bbm.org.il5776404
פרידמן שמוליקקב"ט קרית הרצוג6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךshmulik@bbm.org.il
פריינד חיהמנהלת מחלקת נוכחות והעדרויות מוס"ח5776239אגף משאבי אנוש ומנגנוןhaya_fr@bbm.org.il6147566
פשדנובק מריםמזכירה5776301תנועה, תחבורה וזהירות בדרכיםmiryamp@Bbm.org.il
צבר רבקהמזכירת מחלקת השבחה5776109, 5776388 שלוחה 5היטל השבחהzabag_r@bbm.org.il5776504
צימט יוסףעוזר ראש העיר6170306 לשכת ראש העירzimet_y@bbm.org.il5795796
צכטיגר רינהסגנית מנהלת אגף שירותים חברתיים5776182אגף שירותים חברתייםzichtenger_rina@bbm.org.il
צ'צ'יק מריםמנהלת מח' הנחות5776294 , 5776296 אגף הכנסות -הנחות בארנונהmiri_z@Bbm.org.il5776295
קוזלובסקי יהודיתמזכירת מחלקת תכנון ומידע5776388מחלקת תכנון ומידעkozlovski@bbm.org.il
קולנברג נעמהמנהלת היחידה לטיפול בהתמכרויות5776454, 5776452מחלקה לטיפול בהתמכרויות - אגף שירותים חברתייםnahama@bbm.org.il
קורין עופרקב"ט מערב העיר0533101241אבטחת מוסדות חינוךkorin@bbm.org.il
קוריץ אליהומנהל מחלקת בריאות הציבור5776258בריאות הציבורkoritz_e@Bbm.org.il6197514
קורלנסקי ראובןמנהל אולמות - תרבות5776562תרבותkor@bbm.org.il5776285
קורניצר חנימזכירת התובע העירוני6161096התביעה העירוניתuser251@Bbm.org.il
קורש מימיאחות מרכזת תחום אם וילד (בשיתוף לשכת הבריאות ת"א)6194632בריאות הציבור6197514
קטינא מלכהמזכירה7707300מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתייםmk@bbm.org.il
קניג צביהמנהלת לשכת צפון 5776461kenig_z@bbm.org.il5776120
קרביץ רותיאחראית הסעות5776532, 5776156  שלוחה 1/2הסעות תלמידיםkravize_r@bbm.org.il5776356
קרשנר יהודהקידום נוער6165477קידום נוערkershner@Bbm.org.il
קשאני ענתמזכירה03-6297224חשמל ומאור kashani_a@Bbm.org.il
קשטן ישראלמהנדס העיר5776536, 5776388 שלוחה 7אגף הנדסה; לשכת מהנדס העירisraelk@Bbm.org.il
קשש שמעוןמנהל המחלקה לילדים ולנוער בסיכון5776353התכנית הלאומית 360shimi@bbm.org.il6147514
רובין בלהמנהלת חינוך מיוחד5776366 /398חינוך מיוחדrubin_b@Bbm.org.il5776559
רובינשטיין אברהםמ"מ ראש העיר5776666rubinshtyn_a@Bbm.org.il
רובינשטיין יוסף מנהל מחלקת נכסים וסגן מנהל אגף הנדסה5776326נכסיםyosir@bbm.org.il
רובינשטיין רבקהמנהלת מחלקת שילוט ופרסום5771720פרסום ושילוטpirsum@bbm.org.il5771721
רוזן יעקבמנהל אגף תרבות6170342תרבותsara_l@bbm.org.il6147565
רוזנברגר חנהאחראית תלמידי חוץ5776375, 5776503חשבות האגף - חינוךhana_roz@Bbm.org.il
רוזנפלד מלכימזכירה6170310חזות העירrozenfeld_m@Bbm.org.il6147524
רוזנשטיין לאהמנהלת מחלקת תקציבי פיתוח5776246אגף תקציבים -יזום ופתוח; אגף תקציביםroz_l@bbm.org.il
רוזנשטרוך אהובהמזכירת שירות פסיכולוגי5776157שירות פסיכולוגי חינוכיsph@bbm.org.il
רוט גדעוןמנהל אגף רכש ולוגיסטיקה5776389אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותuser22@Bbm.org.il6147530
רוטבלט חנהאחראית רשיונות בתי ספר5776186חשבות האגף - חינוךrotblat_hani@Bbm.org.il
רוטנברג מירימנהלת תחום מיחשוב ובקרה6170321מיחשוב ובקרה - אגף שירותים חברתייםmiri_r@bbm.org.il
רויטל מורמנהלת תחום טיפול ברכבים נטושיםמחלקת שיטור עירוני
רושצקי שרהאגף הכנסות -סגניתroshezk@bbm.org.il
רייזימחלקת גביה מעסקים- ארנונה5776225אגף הכנסות -גביה מעסקיםrozenr@bbm.org.il
רייך חיהמנהלת רשות החניה העירונית5771700רשות החניה העירוניתpark@bbm.org.il5771701
רמות עיינהרכזת חוק סיעוד5776563/409חוק סיעוד (קשישים) - אגף שירותים חברתייםaayana_r@bbm.org.il
רס"ר יוסי הגראחראי על מתנדבים המאורגנים בבסיסי הפעלה הפזורים באזורי העיר השונים ופועלים, בעיקר, בלילות ובסיורים ביום.5780216משמר אזרחי6160438
שדה אסףקב"ט רמת אלחנן6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךkabat@bbm.org.il
שוורץ שמעוןתחום אחריות : קשרי קהילות ומעסיקים7707305מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתייםshtz@bbm.org.il
שוירץ יוסףמנהל מחלקת כספים חינוך5776372אגף החינוךshwirtz_j@Bbm.org.il
שטיינהרט בנימיןמנהל מחלקת שומת מוסדות5776210אגף הכנסות -שומת מוסדות חינוךbinyamin@bbm.org.il6147513
שטיינר יעקבסגן גיזבר5776577סגן גזברshtainerj@Bbm.org.il5776273
שטיינרייך מאיר מנהל אגף מכרזים וחוזים5776191אגף תקציבים; אגף תקציבים - מכרזים וחוזיםsmeir@bbm.org.il6147585
שטרן דודתחום אחריות : קשרי מעסיקים7707340מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתייםdst@bbm.org.il
שטרנבוך ציפימזכירת המחלקה חינוך מיוחד5776366חינוך מיוחדshternbuch_tz@bbm.org.il6147528
שיבר מאירסגן מנהל אגף משאבי אנוש5776376אגף משאבי אנוש ומנגנוןmshiber@bbm.org.il6147547
שיטרית אסתרמזכירת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית5776357היחידיה לעבודה סוציאלית קהילתיתshitrit_ester@bbm.org.il
שיינפלד מטימנהלת מחלקת נוכחות עובדי חוץ ודת5776145אגף משאבי אנוש ומנגנוןshainfeld_m@Bbm.org.il6147567
שימל ריקימזכירת הגזבר5776556shimelr@Bbm.org.il
שימל ריקימנהלת המחלקה לרווחת העובד5776556רווחת העובדshimelr@Bbm.org.il
שיף אלימלךהנדסאי רישוי / מידען5776388מחלקת רישוי בניהshiff_e@bbm.org.il
שכטר דודמנהל מרכז הכוון תעסוקתי7707307מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתייםds@bbm.org.il
שכטר לאהמנהלת אגף משאבי אנוש5776238אגף משאבי אנוש ומנגנוןleas@Bbm.org.il5776265
שלנג אורלימנהלת מרכז לילד ולמשפחה6775129מרכז לילד ולמשפחהorli_shlang@bbm.org.il6775196
שם טוב אפרתמזכירה5776203אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויותste@bbm.org.il5776316
שמעון שלוםמנכ"ל5771700החברה הכלכליתcalcalit@bbm.org.il
שניידר בצלאלאדריכל העירמחלקת רישוי בניהshnider_bb@bbm.org.il
שניידר דבורהמנהלת בית המשפט5776394sdvora@Bbm.org.il
שצ'דרובצקי חיהתחום  אחריות : הכשרות7707332מרכז הכוון תעסוקתי - אגף שירותים חברתייםchsh@bbm.org.il
שקדי נחמיהמנהל לשכה5776606shkedi@Bbm.org.il
שרביט יהודיתמנהלת היחידה לטיפול באזרחים ותיקים5776495 ,5776412sharvit_y@bbm.org.il
שרמר רחלמנהלת אגף תקציבים5776243אגף תקציביםschremer_r@Bbm.org.il6147509
תרועה רפאלקב"ט מוסדות חינוך אחר הצהריים6157620/1/2/3/4אבטחת מוסדות חינוךtrua@bbm.org.il

​​​​

נבנה ע'י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © 2017
הצהרת נגישות
העיר והעירייה