הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הסמכת פקחים

הודעה על הסמכת פקחים מסייעים

לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-1 201

אני מודיע, בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011[1] (להלן החוק), כי לבקשת הרשויות המקומיות המפורטות בטור ב', לפי העניין, ובהסכמת שר הפנים, הסמכתי ביום כ"ה באייר התשע"ד (25 במאי 2014), את הפקחים העירוניים ששמותיהם מפורטים להלן לפקחים מסייעים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 13 לחוק, לשם סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות:

פקחים מסייעים

אהרון יהודה

יואל מנצור

מחמלי אלון

פסח מוטי

אדוארד אהרון

רנה פרידלנדר

חר'ב רושדי

יוסף חיים איבגי

אלירן בן ישי

אברהם צפניה

אייל שרביט

אורי לב

דוד הירש

ירון חיימוב

 

                                                                                                                

תוקף ההסמכה עד יום ט"ו באב התשע"ה (31 ביולי 2015)
וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.
כ"ח באייר התשע"ד (28 במאי 2014)
(חמ 3-4343)

יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון פנים[1] ס"ח התשע"א, עמ' 1057; התשע"ג, עמ' 113

הסמכת פקחים