אגף:אגף החינוך
מנהל/ת:ספרא יהונתן
טלפון:5776156 שלוחה 8
פקס:6147508
דואל:safraj@bbm.org.il 
שעות קבלת קהל:א, ב, ג, ה, בין השעות 11:00 לפנה"צ - 13:00 בצהרים. בימי רביעי - לא מתקיימת קבלת קהל.

מערכת החינוך בבני-ברק שונה במהותה ממערכות חינוך מקבילות בארץ ויש בה מאפיינים ייחודיים. 

במסגרת מערכת זו פועלים מספר מגזרי חינוך המפעילים מוסדות חינוך רבים. 
כ - 50% ממוסדות החינוך בעיר פועלים במסגרת האגף לחינוך העירוני והשאר פועלים במסגרות עצמאיות ופרטיות. 
מערכת החינוך כוללת זרמים חינוכיים שונים: ממלכתי (מ"מ), ממלכתי דתי (ממ"ד), עצמאי (מוכר שאינו רשמי), מוסדות הפטור ומוסדות חינוך נוספים הפועלים כיחידות חינוך נפרדות ופרטיות. 
על מערך החינוך בעירייה מוטלות משימות רבות ומורכבות הדורשות התמודדות ארגונית, פיסית וכספית של האגף ושל העירייה כולה.
 
למידע בנושא :

הנהל​ת האגף

הנהלת האגף אחראית על ניהול, תכנון ופיקוח של כלל מערכת החינוך העירונית ומוסדותיה. 
בנוסף לצורך בליווי ותמיכה במערך החינוך, מופעלות הפונקציות הבאות:
 • תכנון בינוי-ביצוע ואחזקה פיסית של מוסדות החינוך.
 • טיפול אינטנסיבי בבטיחות ורישיונות למוסדות החינוך העירוניים.
 • חשבות - בדיקה  של המערך הכספי באגף וריכוז מערך התשלומים של אגף החינוך. 

תפקידי הנהלת האגף הם:

 • תכנון אס​טרטגי של מערכת החינוך על כל מוסדותיה.
 • ניהול שוטף של האגף על כל מחלקותיו ויחידותיו.
 • ניתוח ומעקב אחר תשלומים ותקבולים במוסדות החינוך השונים.
 • קביעת נהלים לגביית אגרות השירותים מתלמידי בתיה"ס.
 • טיפול במוסדות פטור: תלמודי תורה (ת"ת) וישיבות.
 • ניהול מו"מ עם משרד החינוך לגבי תקצוב העירייה בתחומי החינוך השונים.
 • עריכת תכניות לשיפור וקידום המערך הפיזי של מוסדות החינוך בעיר.
 • טיפול במכלול נושאי הבטיחות והשגת רישוי לבתי הספר והגנים העירוניים.
 • ניהול רישום ילדים למערכת החינוך העירונית.  
 

גני ילדים 

מחלקת גני ילדים כוללת גני חובה, גני טרום חובה וגני חינוך מיוחד.

ילדי העיר בגיל​​​​​​אי גני הילדים מתחלקים לשלוש מסגרות:

 1. ​גני ילדים  רשמיים (מ"מ, ממ"ד), מופעלים ע"י העירייה.
 2. גני ילדים מוכרים (חינוך עצמאי), מופעלים ע"י העירייה.
 3. גני ילדים, מוכרים שאינם רשמיים, בבעלויות שונות.

תחומי האחריות של המחלקה הם:

 • ריכוז, טיפול וניהול מערך גני הילדים.
 • קביעת מצבת כ"א (גננות, עוזרות סייעות וכו') לגני הילדים.
 • קביעת נוהלי רישום לגני ילדים ורישומם.
 • קיום מעקב ופיקוח שוטף על צוותי הגננות והעוזרות השונות.
 • הפעלה שוטפת של הגנים העירוניים – תכנית חינוכית והפעלה לוגיסטית.
 • ניהול מו"מ עם משרד החינוך לשם קבלת תקצוב מרבי לגני הילדים.
 • אחזקת גני ילדים – אחזקה שוטפת, אחזקה שנתית וביצוע עבודות לצורך קבלת רישיון ממשה"ח.

לרשימת גני ילדים , לחץ כאן

​​בתי ספר יסודיים

ניתנים שירותי חובה לכל בי"ס היסודיים: 
 • ניהול וארגון מערך בית הספר, שירותי אחזקה.
 • רכישת ציוד וחומרי עזר ושירותי עזר.
 • שירותים פסיכולוגיים.
 • קידום תלמידים ופעולות רווחה וטיפוח.
 • השגת רישיונות ממשרד החינוך ותקצוב בתי הספר. 

​​בתי הספר העל-יסודי

 • ניהול וארגון מערך בית הספר
 • הקצאת שעות תקן לבתי הספר העל יסודיים בבעלות העירייה שירותי אחזקה
 • רכישת ציוד וחומרי עזר ושירותי עזר
 • קידום תלמידים נחשלים ופעולות רווחה וטיפוח
 • השגת רישיונות ממשרד החינוך ותקצוב בתי הספר. 

​​שירותים נוספים לבתי"ס וגנ"י

במסגרת השירותים הנוספים מרוכזות הפעולות הנלוות למערך החינוך הפורמלי.  
בין השאר כלולים השירותים הבאים: 
 • תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון
 • רווחה ושיקום שכונות
 • מועדונים ומרכזים טיפולים
 • קבסי"ם (קציני ביקור סדיר)
 • חינוך משלים 
 • שירות פסיכולוגי חינוכי.

​​​רווחה ושיקום שכונות

מסגרת זו נועדה לתגבר את רמתם הלימודית והתרבותית של ילדים טעוני טיפוח משכונות מצוקה. 
פעילות זו מרכזת מאמץ משותף של משרדי ממשלה הנוגעים בדבר והרשות העירונית.
 

קב"סים (קציני ביקור​​ סדיר)

מחלקה זו מיועדת ומופקדת על הבטחת חוק לימוד חובה, ע"י מניעת נשירה והחזרתם של הנושרים למערכת החינוך.
מערך המועדוניות המשפחתיות מסייע לפעילות הקב"סים ומשמש מסגרת משלימה לקליטת ילדים המתקשים להשתלב במערכת החינוך. 
 

מועדונים ומרכזים ט​​יפוליים

מסגרות חינוכיות אלו נועדו להשלים את הסביבה הביתית "החמה" ומסייעות למוסד החינוכי בכך שהילדים אינם מנותקים מהדינמיקה של המשפחה והקהילה. 
המסגרות הנ"ל מיועדות לילדים בסיכון או לילדים אשר המסגרת הביתית אינה מסוגלת לספק מענה לצורכיהם הבסיסיים.
 

חינוך מ​שלים

יחידה זו נותנת שירותי חינוך בלתי פורמלי בשעות הפנאי
המחלקה מפעילה בכ 20 בתי ספר בעיר, חוגים מגוונים בשעות אחה"צ. 
בחוגים משתתפים כ 2,300 תלמידים, לאורך השנה. 
כמו כן בחופשת הקיץ המחלקה מפעילה קייטנות, בהם משתתפות כ 3,500 חניכות. 
 

שירות פסיכולוגי ​חינוכי (שפ"ח) 

השירות הפסיכולוגי מהווה יחידה מקצועית העוסקת בהדרכת מנהלי בתי ספר, מורים, סייעות וכו' בהתמודדות עם ילדים הסובלים מבעיות התנהגותיות או לימודיות שונות, בביצוע אבחונים ובדיקות פסיכולוגיות מיוחדות לתלמידים על פי הצורך, וכן בעריכת וועדות השמה לילדי החינוך המיוחד לשם שליחתם למסגרות השונות. 
 

חינוך מ​​​יוחד

החינוך המיוחד נותן פתרונות לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, בגילאי: 3-21. החינוך המיוחד מעניק ליווי להורים מרגע פנייתם ועד לאחר שיבוצם במסגרות המתאימות. השיבוץ נעשה בהתאם לנהלים שנקבעו ע"י העירייה ומשרד החינוך.
מחלקת חינוך מיוחד נותנת מענה לכל סוגי הלקויות, על ידי טיפולים מותאמים. הטיפול מלווה על ידי מפקחות פדגוגיות  ומגוון מטפלות פרא רפואיות וכן על ידי צוות חינוכי מתוגבר, הכולל גננות וסייעות ע"פ הצורך.
בבתי הספר ישנם צוותים עם ניסיון רב בקידום התלמידים ומקסום היכולות הלימודיות וכישורי חיים.
 

בינוי מוס​​דות חינוך

יצוין, כי האגף עושה רבות בקידום בניה חדשה באופן מקסימלי במינימום שטחים,  עקב המחסור בשטחים ציבוריים.
 

מת​​"י

מרכז התמיכה האזורי מהווה זרוע ביצועית של הפיקוח על החינוך המיוחד במשרד החינוך. 
המרכז נותן מענה בהתאמה לצרכי הרשות, חזון ומדיניות הרשות. המענה ניתן לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ברצף הגילאים 3-21, במסגרות השונות: חינוך רגיל, תלמידים בשילוב, חינוך מיוחד במסגרות חינוך רגיל ובמסגרות כוללניות.  
המענים הניתנים הינם בתחומי הלמידה והטיפול באמצעות מורים וגננות לחנ"מ, תרפיסטים, עובדים פרא רפואיים, מנתחי התנהגות רכזים ומומחי תחום.​

 

בעלי תפקידים:

שםטלפוןדואלתפקיד
דדון שמואל035776325dadon_s@bbm.org.ilסגן מנהל אגף החינוך ואחראי מחלקת רישוי ובטיחות מוס"ח
יברוב יהודית5776584yabrov@bbm.org.ilמזכירת מנהל אגף חינוך
כהן מירי5776392cohev_miri@bbm.org.ilמזכירת סגן מנהל אגף החינוך, בטיחות ורישוי מוס"ח עירוניים
לוי יהודה5776156  שלוחה 8levij@Bbm.org.ilמשנה למנהל אגף החינוך
ספרא יהונתן5776584safraj@Bbm.org.ilמנהל אגף החינוך
פולק מיכלmp@bbm.org.ilמנהלת מחלקה ורכזת בכירה