אגף:אגף הנדסה
יחידה:מחלקת רישוי בניה
מחלקה:ארכיב תיקי הנדסה
מנהל/ת:גיאת ינון
טלפון:5776388 שלוחה 1
פקס:5776408
כתובת:קומה ב'
דואל:giat_inon@bbm.org.il 

​​​​​​ארכיון התיקים של אגף ההנדסה, חוקי בניין, תוכניות בניין, היתרים, טופס 4 וכו'…​

ניתן לחפש תוכניות והיתרים שנסרקו באיתור מידע בתיק בניין

במידה ולא נמצא יש להגיע בזמן קבלת קהל או לשלוח במייל לבירור העניין.

שםטלפוןדואלתפקיד
אנדרייב ולדמיר03-5776179vladimir_a@Bbm.org.ilפקיד ארכיב
גיאת ינון5776388 giat_inon@bbm.org.ilמנהל מחלקת ארכיב הנדסה