אגף:אגף הנדסה
יחידה:לשכת מהנדס העיר
מנהל/ת:קשטן ישראל
טלפון:5776388 שלוחה 7
דואל:hofman_r@bbm.org.il 
שעות קבלת קהל:פגישות בתיאום מראש


בעלי תפקידים:​​​​​

שםטלפוןדואלתפקיד
הופמן ראכי5776579hofman_r@Bbm.org.ilמזכירת מהנדס העיר
מירון מלכה5776388, mironm@Bbm.org.ilמנהלת לשכת מהנדס העיר
עקרי דליה5776579daliaa@Bbm.org.ilמזכירת הלשכה
קשטן ישראל035776388 שלוחה 7 israelk@Bbm.org.ilמהנדס העיר