אגף:אגף שירותים חברתיים
יחידה:מרכז שטי - שירות טיפולים ייחודיים
מחלקה:תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי