אגף:נגישות עירונית
מנהל/ת:לב מלכה
טלפון:5776446
פקס:5776172
כתובת:קומה א'

​לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אחראית על מידע לציבור אודות נגישותו של השירות הציבורי, ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי לנכים. ​

שםטלפוןדואלתפקיד
לב מלכה5776446m.lev@bbm.org.ilמנהלת מחלקת חופש המידע