אגף:רישוי עסקים
מנהל/ת:בלושטיין אברהם
טלפון:5776383 , 5776123
פקס:5776160
כתובת:רחוב דוד המלך 6
דואל:blushtain_a@bbm.org.il 
שעות קבלת קהל:ביום א' וביום ה' - בין השעות 8:00 בבוקר ל - 11:00 בצהריים. ביום ג' - בין השעות 14:00 אחה"צ ל- 16:30 אחה"צ.

​​המחלקה מטפלת באחד מהתחומים החשובים לאזרחי העיר, שנועד להבטיח איכות נאותה של הסביבה, לרבות מניעת מפגעים ומטרדים, למנוע סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצויות ולקיום בטיחות במקום העסק וסביבתו. 

למנוע סכנת הידבקות במחלות בעלי חיים ומניעת זיהום של מקורות מים בחומרי הדברה בדשנים ותרופות, להבטיח בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים ולהבטיח קיום החוקים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי כבאות. 

רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק לרווחת הציבור הרחב ולטובת בעל העסק.


שםטלפוןדואלתפקיד
בלושטיין אברהםblushtain_a@bbm.org.ilמנהל מחלקת רישוי עסקים