אגף:מחלקת חופש המידע
מנהל/ת:לב מלכה
טלפון:5776446
פקס:5776172
כתובת:קומה א‘, חדר 136
דואל:m.lev@bbm.org.il 
  • ​במסגרת החוק ניתנת במחלקה זו, לכל תושב ואזרח, האפשרות לקבל מידע מהרשות הציבורית, בהתאם להוראות החוק. קבלת המידע מתאפשרת בתשלום אגרה.
  • בקשת התושב לקבלת מידע מתבצעת במילוי טופס באמצעות הפקס' , או הדואר. לטופס לחץ כאן.
  • לאחר קבלת טופס לתשלום ניתן לשלם את האגרה, בקופת העירייה , או בשליחת צק לממונה.
  • המידע שניתן לקבלו: מידע תמציתי על תפקידי העירייה, דרכי ההתקשרות עם הממונה (לב) ודרכים נוספות לקבלת מידע, וההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן הרשות פועלת ויש להן נגיעה או חשיבות לציבור, וחוקי עזר עירוניים.​

לצפייה בחוק חופש מידע, לחץ כאן

 
שםטלפוןדואלתפקיד
לב מלכה5776446m.lev@bbm.org.ilמנהלת מחלקת חופש המידע