אגף:אגף תשתיות ופיתוח
יחידה:תנועה, תחבורה וזהירות בדרכים
טלפון:5776301/3
פקס:5776274
דואל:zipi_or@bbm.org.il 
שעות מענה טלפוני:בימים א'-ה', 8:30 עד 14:00. הודעה על תמרורים מכוסים או מוסתרים, דהוי, עקום וכדו' יש למסור במוקד 106.
שעות קבלת קהל:קבלת קהל עם אינג' בועז גרוס - יועץ תנועה: בתיאום מראש.

 

  • מחלקת התחבורה דואגת להיבטי התנועה, הבטיחות והחניה בתכנית מתאר ובניין ערים, שותפות בועדות היגוי וועדות מקצועיות למשרד התחבורה ומשטרת ישראל לאישור הצבת תמרורים, איסורי חניה ועצירה.
  • הסדרים תחבורתיים לבני ברק בשיתוף אזורי, כולל הסדרת צמתים, התקנת רמזורים, מפרצי חניה ואיי תנועה. 
  • תחזוקה שוטפת ופיתוח המערך התחבורתי בעיר, תוך דאגה לבטיחותם ולנוחותם של הולכי הרגל והנהגים בעיר, כולל מעקות בטיחות. 
  • באחריות מחלקה זו, פועל המדור לבטיחות בדרכים בו מרוכזים נושאים אלו, בשיתוף עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. 
  • חניה לנכים - המחלקה מטפלת בסידור מקום חניה לנכים. זכאים: בעלי תו נכה. 

יש למלא טופס בקשה שניתן לקבלו במחלקת התחבורה או באתר העירוני ולהחתים עו"ד על הטופס. 

שירות עו"ד ניתן ע"י העירייה ללא תשלום, והבקשה תאושר, בהתאם לחוק, ע"י ועדת התנועה.​

לטופס תצהיר עו"ד למקום שמור לרכב נכה לחץ כאן

שםטלפוןדואלתפקיד
אורלנצ'יק צפורה5776301/3zipi_or@bbm.org.il מנהלת מחלקת תחבורה ובטיחות בדרכים
פשדנובק מרים5776301miryamp@Bbm.org.ilמזכירה