אגף:אגף תשתיות ופיתוח
יחידה:חשמל ומאור
מנהל/ת:מחלוף אהרון
טלפון:5776304
פקס:5776310
כתובת:קומה ג'
דואל:amh@bbm.org.il 

​​אחזקה, תכנון, תיאום ופיקוח. 

מאור רחובות: 

  • תחזוקה שוטפת של פנסי תאורה ומרכזיות מאור ברחבי העיר. 
  • שיפור תאורה, התקנה והחלפת עמודי תאורה ופנסים. 

מוסד​ות חינוך: 

  • ביצוע כל עבודות החשמל והתאורה ותחזוקה שוטפת של מתקני החשמל בכל מוסדות החינוך העירוניים, בתי ספר, גני ילדים, סמינרים, תלמ​ודי תורה וכו'. 

משרדי רש​ות ורווחה: 

  • תחזוקה וביצוע ע​בודות חשמל בכל משרדי הרשות ומבנים עירוניים ברחבי העיר, כולל מקלטים עירוניים, תחנות לבריאות המשפחה, מועדוניות וכו'. 

כל​לי: 

  • פיקוח ותיאום בנושא ח​שמל על בינוי מוסדות חינוך וציבור חדשים. 
  • מעקב וביצוע פעולות לחיסכון בחשמל ע"פ הנחיית משרד האנרגיה והמים.

שםטלפוןדואלתפקיד
מחלוף אהרון5776522, 5776304amh@Bbm.org.ilסגן מנהל אגף תשתיות ופיתוח, חשמל ומאור, וממונה אנרגיה,
קשאני ענת03-6297224kashani_a@Bbm.org.ilמזכירה
שפיר רחל5776304rachel_sh2@bbm.org.ilמזכירה