אגף:אגף שירותים חברתיים
יחידה:מרכז לאזרחים ותיקים
מחלקה:חוק סיעוד (קשישים)

​היחידה ​מרכזת את המענים הניתנים לקשישים במסגרת זכאותם לחוק סיעוד של הביטוח הלאומי.​

שםטלפוןדואלתפקיד
פרידמן פנינה5776563/409fridman_pn@bbm.org.ilרכזת חוק סיעוד
רמות עיינה5776563/409aayana_r@bbm.org.ilרכזת חוק סיעוד