אגף:אגף משאבי אנוש ומנגנון
יחידה:רווחת העובד
שםטלפוןדואלתפקיד
שימל ריקי5776556shimelr@Bbm.org.ilמנהלת המחלקה לרווחת העובד