אגף:אגף משאבי אנוש ומנגנון
יחידה:רווחת העובד
שםטלפוןדואלתפקיד
שימל ריקי5776556shimelr@Bbm.org.ilמזכירת הגזבר, ומנהלת המח' לרווחת העובד