אגף:אגף החינוך
יחידה:חשבות האגף
שםטלפוןדואלתפקיד
גורדון מלי5776359/385gordon_m@bbm.org.ilחשבת אגף חינוך
רוזנברגר חנה5776375, 5776503hana_roz@Bbm.org.ilאחראית תלמידי חוץ
רוטבלט חנה5776186rotblat_hani@Bbm.org.ilאחראית רשיונות בתי ספר