יברוב יהודית

תפקיד:מזכירת מנהל אגף חינוך
טלפון:5776584
דואל:yabrov@bbm.org.il 
מחלקה:אגף החינוך