גלבר יהודה

תפקיד:מנהל אגף שירותים מונצפאליים
פקס:6147506
דואל:gelber@bbm.org.il