גורדון מלי

תפקיד:חשבת אגף חינוך
טלפון:5776359/385
דואל:gordon_m@bbm.org.il 
מחלקה:חשבות האגף - חינוך