לייזר ישראל

תפקיד:סגן מנהל אגף תשתיות ופיתוח ומנהל חזות העיר
טלפון:6170312
פקס:6147524
דואל:ly@bbm.org.il 
מחלקה:חזות העיר