צ'צ'יק מרים

טלפון:‎7485‏03636
פקס:5776295
דואל:miri_z@Bbm.org.il 
כתובת:קומה א'