הרב מנחם שפירא

תפקיד:סגן ראש העיר
סיעה:התורתית המרכזית -ג
טלפון נייד:0504112678, 5776564
טלפון:5776564
פקס:5776204
דואל:shapira_m@Bbm.org.il 
מחלקה:סגני ראש העיר
וועדות בהם משתתף:הנהלה; כספים; מכרזים; ועדת משנה לתכנון ובניה; נכים - ועדת נכים