לנדאו ציפורה

תפקיד:מח' נכסים
טלפון:5776320
דואל:land123@Bbm.org.il