הרב שמחה ירחמיאל שטיצברג

תפקיד:חבר הנהלה
סיעה:התורתית המרכזית -ג
טלפון נייד:0504112255
פקס:6199198
דואל:t5708@bezeqint.net 
וועדות בהם משתתף:הנהלה; כספים; מכרזים; ועדת משנה לתכנון ובניה; חינוך