שימל ריקי

תפקיד:מזכירת הגזבר
טלפון:5776556
דואל:shimelr@Bbm.org.il 
מחלקה:מנהל כספים