שטיינרייך מאיר

תפקיד: מנהל אגף מכרזים וחוזים
טלפון:5776191
פקס:6147585
דואל:smeir@bbm.org.il 
מחלקה:אגף תקציבים; אגף תקציבים - מכרזים וחוזים