מור מסינגר תמי

תפקיד:מזכירת סגן גזבר
טלפון:5776577
פקס:5776273
דואל:mort@Bbm.org.il