בלק דסי

תפקיד:מנהלת מחלקת תשלומים קופות ושירותים
טלפון:5776544
דואל:maagar@bbm.org.il 
מחלקה:אגף תקציבים - מכרזים וחוזים