בבצ'יק גיטה

תפקיד:מנהלת מחלקת תקציב שוטף
טלפון:5776244
דואל:gita_ba@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף תקציבים; אגף תקציבים - תקציב העירייה