הרב מיכאל קקון

תפקיד:חבר הנהלה
סיעה:התורתית המרכזית -ג
טלפון נייד:0504141700, 5776193
טלפון:5776193
פקס:6147504
דואל:kakon@Bbm.org.il 
וועדות בהם משתתף:הנהלה; כספים; מכרזים; ועדת משנה לתכנון ובניה; נגישות