אדלר אהרון

תפקיד:גיזבר העירייה
טלפון:5776110
פקס:5776240
דואל:arik_adler@Bbm.org.il 
מחלקה:מנהל כספים
וועדות בהם משתתף:איתורים והקצאות מייעצת; חברה כלכלית; רכש ובלאי; מנגנון