חג'בי אביטל

תפקיד:מזכירה
טלפון:5776170
דואל:hagbi_avital@Bbm.org.il