מרואני צעירה, ד"ר

תפקיד:מתכננת סביבתית
טלפון:6170356
דואל:tseira@Bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת איכות הסביבה