הרב שלמה זכריה קוסטליץ

תפקיד:חבר הנהלה
סיעה:התורתית המרכזית -ג
טלפון נייד:0504141875
פקס:5791145
דואל:kostelith_s@bbm.org.il 
וועדות בהם משתתף:קידום הילד; הנהלה; הנחות במיסים; כספים; ועדת משנה לתכנון ובניה