הרב ישראל משה פרידמן

תפקיד:חבר הנהלה
סיעה:התורתית המרכזית -ג
טלפון נייד:0504177781, 5776112
טלפון:5776112
פקס:5745504
דואל:fridman@bbm.org.il 
וועדות בהם משתתף:וטרינרי; הנהלה; כספים; מכרזים; מנגנון; פס"ח-מל"ח; תחבורה; רווחה