הרב שמעון רוט (שימי)

תפקיד:חבר מועצה
טלפון נייד:054/8442686