קינן אסתר

תפקיד:ראש תחום חינוך סביבתי
טלפון:035776278
דואל:Keynan_e@bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת איכות הסביבה