ירוביץ עדי

תפקיד:רכזת רישוי תעשיות
טלפון:036175358
דואל:Yrovitz_a@bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת איכות הסביבה