מרואני ד"ר צעירה

תפקיד:מתכננת סביבתית
טלפון:036175358
דואל:tseira@Bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת איכות הסביבה