סיטקוב ישי

תפקיד:רכז אכיפה
טלפון:036170357
דואל:isi@Bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת איכות הסביבה