מיכל

תפקיד:גביה מעסקים - ארנונה
טלפון:03-5776251
פקס:6147575
דואל:asakim5@bbm.org.il 
מחלקה:אגף הכנסות -גביה מעסקים