רבקי

תפקיד:גביה מעסקים - ארנונה
טלפון:035776225
פקס:6147573
דואל:asakim3@bbm.org.il 
מחלקה:אגף הכנסות -גביה מעסקים