כהן תהילה

תפקיד:מזכירת מח' רישוי בניה
טלפון:5776388
דואל:tehila_k@Bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת רישוי בניה