ליזרוביץ שרה

תפקיד:מזכירת מחלקת תרבות
דואל:sl@Bbm.org.il 
מחלקה:תרבות