בק חיה

תפקיד:מזכירת מחלקת אולמות
דואל:bc@Bbm.org.il 
מחלקה:תרבות