הרב מיכאל אלמליח

תפקיד:חבר מועצה
סיעה:בני תורה
טלפון נייד:0527695316
דואל:69531@gmail.com