אגמי אביב

תפקיד:מנהלת תחום חדשנות
טלפון:6516
דואל:aviv_a@Bbm.org.il